1. SPM - dorast ŠKST Humenné - Dievčatá

1-2

1
12.09.2021 09:00
A1
ADRIANA ILLÁŠOVÁ
ŠKST TOPOĽČANY
BYE
12.09.2021 09:00, Stôl: 2
H2
3
MARTINA IGAZOVÁ
ŠK PRIEVIDZA
K1
0
VANDA VANIŠOVÁ
TJ GASTO GALANTA
12.09.2021 09:00
I1
LEA DZIEWICZOVÁ
ŠKST RUŽOMBEROK
BYE
12.09.2021 09:00
BYE
F1
NINA DAROVCOVÁ
STC ŠKST BRATISLAVA
12.09.2021 09:00
E1
MARIA BRAZOUSKAYA
STC ŠKST BRATISLAVA
BYE
12.09.2021 09:00
G2
3
ANETA WALLENFELSOVÁ
TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA
J1
0
NELA DADEJOVÁ
ŠKST HUMENNÉ
12.09.2021 09:00, Stôl: 2
C2
0
SILVIA VARGOVÁ
STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK
F2
3
CAROLINA KORF
ŠKST RUŽOMBEROK
12.09.2021 09:00
BYE
D1
RENÁTA LACENOVÁ
ŠKST TOPOĽČANY
12.09.2021 09:00
C1
ELIŠKA ŠTULLEROVÁ
STC ŠKST BRATISLAVA
BYE
12.09.2021 09:00, Stôl: 5
J2
3
VERONIKA DROBOVÁ
STK DEVÍNSKA NOVÁ VES
E2
2
ANASTÁZIA ZGEBUROVÁ
TJ STO SLOVENSKÁ VES
12.09.2021 09:00, Stôl: 6
D2
1
SIMONA IVANČÁKOVÁ
STC ŠKST BRATISLAVA
K2
3
MONIKA ŠINKAROVÁ
STK LOKOMOTÍVA KOŠICE
12.09.2021 09:00
BYE
H1
NINA NÉMETHOVÁ
STO VALALIKY
12.09.2021 09:00
G1
DOMINIKA WILTSCHKOVÁ
STC ŠKST BRATISLAVA
BYE
12.09.2021 09:00
BYE
A2
LINDA MAJERČÍKOVÁ
MŠK ŽIAR NAD HRONOM
12.09.2021 09:00
A2
3
NINA VIŠŇOVSKÁ
TTC NOVÉ ZÁMKY
F2
2
LILIANA ALICJA GUASSARDO
MŠK STO KROMPACHY
12.09.2021 09:00
BYE
B1
EMA ČINČUROVÁ
ŠKST TOPOĽČANY
2
12.09.2021 09:00, Stôl: 1
A1
3
ADRIANA ILLÁŠOVÁ
ŠKST TOPOĽČANY
H2
1
MARTINA IGAZOVÁ
ŠK PRIEVIDZA
12.09.2021 09:00, Stôl: 2
J1
1
LEA DZIEWICZOVÁ
ŠKST RUŽOMBEROK
H1
3
NINA DAROVCOVÁ
STC ŠKST BRATISLAVA
12.09.2021 09:00, Stôl: 3
E1
1
MARIA BRAZOUSKAYA
STC ŠKST BRATISLAVA
G2
3
ANETA WALLENFELSOVÁ
TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA
12.09.2021 09:00, Stôl: 4
F2
1
CAROLINA KORF
ŠKST RUŽOMBEROK
C1
3
RENÁTA LACENOVÁ
ŠKST TOPOĽČANY
12.09.2021 09:00, Stôl: 8
D1
3
ELIŠKA ŠTULLEROVÁ
STC ŠKST BRATISLAVA
J2
2
VERONIKA DROBOVÁ
STK DEVÍNSKA NOVÁ VES
12.09.2021 09:00, Stôl: 11
K2
1
MONIKA ŠINKAROVÁ
STK LOKOMOTÍVA KOŠICE
G1
3
NINA NÉMETHOVÁ
STO VALALIKY
12.09.2021 09:00, Stôl: 13
F1
1
DOMINIKA WILTSCHKOVÁ
STC ŠKST BRATISLAVA
I1
3
LINDA MAJERČÍKOVÁ
MŠK ŽIAR NAD HRONOM
12.09.2021 09:00, Stôl: 18
A2
0
NINA VIŠŇOVSKÁ
TTC NOVÉ ZÁMKY
B1
3
EMA ČINČUROVÁ
ŠKST TOPOĽČANY
3
12.09.2021 09:00, Stôl: 1
A1
3
ADRIANA ILLÁŠOVÁ
ŠKST TOPOĽČANY
H1
1
NINA DAROVCOVÁ
STC ŠKST BRATISLAVA
12.09.2021 09:00, Stôl: 2
G2
0
ANETA WALLENFELSOVÁ
TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA
C1
3
RENÁTA LACENOVÁ
ŠKST TOPOĽČANY
12.09.2021 09:00, Stôl: 3
D1
3
ELIŠKA ŠTULLEROVÁ
STC ŠKST BRATISLAVA
G1
0
NINA NÉMETHOVÁ
STO VALALIKY
12.09.2021 09:00, Stôl: 4
I1
0
LINDA MAJERČÍKOVÁ
MŠK ŽIAR NAD HRONOM
B1
3
EMA ČINČUROVÁ
ŠKST TOPOĽČANY
4
12.09.2021 09:00
A1
3
ADRIANA ILLÁŠOVÁ
ŠKST TOPOĽČANY
C1
0
RENÁTA LACENOVÁ
ŠKST TOPOĽČANY
12.09.2021 09:00
D1
1
ELIŠKA ŠTULLEROVÁ
STC ŠKST BRATISLAVA
B1
3
EMA ČINČUROVÁ
ŠKST TOPOĽČANY
5
12.09.2021 09:00
A1
3
ADRIANA ILLÁŠOVÁ
ŠKST TOPOĽČANY
B1
2
EMA ČINČUROVÁ
ŠKST TOPOĽČANY

17-32

1
12.09.2021 09:00
BYE
K1
VANDA VANIŠOVÁ
TJ GASTO GALANTA
12.09.2021 09:00
BYE
BYE
12.09.2021 09:00
BYE
J1
NELA DADEJOVÁ
ŠKST HUMENNÉ
12.09.2021 09:00
C2
SILVIA VARGOVÁ
STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK
BYE
12.09.2021 09:00
BYE
E2
ANASTÁZIA ZGEBUROVÁ
TJ STO SLOVENSKÁ VES
12.09.2021 09:00
D2
SIMONA IVANČÁKOVÁ
STC ŠKST BRATISLAVA
BYE
12.09.2021 09:00
BYE
BYE
12.09.2021 09:00
F2
LILIANA ALICJA GUASSARDO
MŠK STO KROMPACHY
BYE

9-16

1
12.09.2021 09:00, Stôl: 15
H2
0
MARTINA IGAZOVÁ
ŠK PRIEVIDZA
J1
3
LEA DZIEWICZOVÁ
ŠKST RUŽOMBEROK
12.09.2021 09:00, Stôl: 16
E1
2
MARIA BRAZOUSKAYA
STC ŠKST BRATISLAVA
F2
3
CAROLINA KORF
ŠKST RUŽOMBEROK
12.09.2021 09:00
J2
2
VERONIKA DROBOVÁ
STK DEVÍNSKA NOVÁ VES
K2
3
MONIKA ŠINKAROVÁ
STK LOKOMOTÍVA KOŠICE
12.09.2021 09:00
F1
0
DOMINIKA WILTSCHKOVÁ
STC ŠKST BRATISLAVA
A2
3
NINA VIŠŇOVSKÁ
TTC NOVÉ ZÁMKY

3-4

1
12.09.2021 09:00, Stôl: 11
C1
0
RENÁTA LACENOVÁ
ŠKST TOPOĽČANY
D1
3
ELIŠKA ŠTULLEROVÁ
STC ŠKST BRATISLAVA

5-8

1
12.09.2021 09:00
H1
2
NINA DAROVCOVÁ
STC ŠKST BRATISLAVA
G2
3
ANETA WALLENFELSOVÁ
TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA
12.09.2021 09:00
G1
0
NINA NÉMETHOVÁ
STO VALALIKY
I1
3
LINDA MAJERČÍKOVÁ
MŠK ŽIAR NAD HRONOM
2
12.09.2021 09:00, Stôl: 15
G2
0
ANETA WALLENFELSOVÁ
TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA
I1
3
LINDA MAJERČÍKOVÁ
MŠK ŽIAR NAD HRONOM

7-8

1
12.09.2021 09:00
H1
2
NINA DAROVCOVÁ
STC ŠKST BRATISLAVA
G1
3
NINA NÉMETHOVÁ
STO VALALIKY
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #1
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #2
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Zmeniť hráča #3
Kôš: 4
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #4
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #5
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #6
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #7
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #8
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #9
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #10
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Zmeniť hráča #11
Kôš: 4
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #12
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #13
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Zmeniť hráča #14
Kôš: 4
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #15
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 1
Zmeniť hráča #16
Kôš: 1
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 1
Zmeniť hráča #17
Kôš: 1
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #18
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Zmeniť hráča #19
Kôš: 4
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #20
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #21
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Zmeniť hráča #22
Kôš: 4
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #23
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #24
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #25
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #26
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #27
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #28
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #29
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Zmeniť hráča #30
Kôš: 4
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #31
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #32
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #63
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #64
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #65
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #66
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #67
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #68
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #69
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #70
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #71
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #72
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #73
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #74
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #75
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #76
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #77
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #78
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #79
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #80
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #81
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #82
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #83
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #84
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #85
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #86
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #87
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #88
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #89
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #90
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #91
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #92
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #95
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #96
Kôš: 0
Prelosovať