1. SPM - NAJMLADŠIE ŽIAČKY, FUNSTAR TOPOĽČANY - Dievčatá

1-2

1
18.09.2021 12:30
A1
DOMINIKA DEVIATKOVÁ
ŠKST BOŠANY
BYE
18.09.2021 12:30, Stôl: 1
D2
2
ANABELA AYSUN JANEKOVÁ
ŠKST BOŠANY
F1
3
NELA KOHÚTOVÁ
TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA
18.09.2021 12:30, Stôl: 2
B2
3
TERÉZIA ŠIKULOVÁ
STO VEĽKÝ BIEL
E2
1
DOROTA DRGOŇOVÁ
ŠKST TOPOĽČANY
18.09.2021 12:30
BYE
C1
BARBORA MELISA GUASSARDO
MŠK STO KROMPACHY
18.09.2021 12:30
D1
MIRIAM GREGOVÁ
SŠK POPROČ
BYE
18.09.2021 12:30, Stôl: 3
F2
1
NELA KOPÁČIKOVÁ
TTC MAJCICHOV
E1
3
BARBORA RUSŇÁKOVÁ
ŠKST BOŠANY
18.09.2021 12:30, Stôl: 4
A2
3
TIMEA ŠTRICZOVÁ
KST ZŠ TURČIANSKE TEPLICE
C2
0
VIVIEN MURKOVÁ
ŠKST BOŠANY
18.09.2021 12:30
BYE
B1
BIANKA BACSOVÁ
STK LOKOMOTÍVA KOŠICE
2
18.09.2021 13:20, Stôl: 1
A1
3
DOMINIKA DEVIATKOVÁ
ŠKST BOŠANY
F1
0
NELA KOHÚTOVÁ
TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA
18.09.2021 13:20, Stôl: 2
B2
0
TERÉZIA ŠIKULOVÁ
STO VEĽKÝ BIEL
C1
3
BARBORA MELISA GUASSARDO
MŠK STO KROMPACHY
18.09.2021 13:20, Stôl: 3
D1
3
MIRIAM GREGOVÁ
SŠK POPROČ
E1
0
BARBORA RUSŇÁKOVÁ
ŠKST BOŠANY
18.09.2021 13:20, Stôl: 4
A2
1
TIMEA ŠTRICZOVÁ
KST ZŠ TURČIANSKE TEPLICE
B1
3
BIANKA BACSOVÁ
STK LOKOMOTÍVA KOŠICE
3
18.09.2021 14:00, Stôl: 1
A1
3
DOMINIKA DEVIATKOVÁ
ŠKST BOŠANY
C1
0
BARBORA MELISA GUASSARDO
MŠK STO KROMPACHY
18.09.2021 14:00, Stôl: 2
D1
3
MIRIAM GREGOVÁ
SŠK POPROČ
B1
0
BIANKA BACSOVÁ
STK LOKOMOTÍVA KOŠICE
4
18.09.2021 15:00, Stôl: 1
A1
3
DOMINIKA DEVIATKOVÁ
ŠKST BOŠANY
D1
2
MIRIAM GREGOVÁ
SŠK POPROČ

9-16

1
18.09.2021 13:00, Stôl: 1
BYE
D2
ANABELA AYSUN JANEKOVÁ
ŠKST BOŠANY
18.09.2021 13:00, Stôl: 2
E2
DOROTA DRGOŇOVÁ
ŠKST TOPOĽČANY
BYE
18.09.2021 13:00, Stôl: 3
BYE
F2
NELA KOPÁČIKOVÁ
TTC MAJCICHOV
18.09.2021 13:00, Stôl: 4
C2
VIVIEN MURKOVÁ
ŠKST BOŠANY
BYE

5-8

1
18.09.2021 14:00, Stôl: 3
F1
3
NELA KOHÚTOVÁ
TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA
B2
1
TERÉZIA ŠIKULOVÁ
STO VEĽKÝ BIEL
18.09.2021 14:00, Stôl: 4
E1
3
BARBORA RUSŇÁKOVÁ
ŠKST BOŠANY
A2
0
TIMEA ŠTRICZOVÁ
KST ZŠ TURČIANSKE TEPLICE
2
18.09.2021 14:35, Stôl: 1
F1
2
NELA KOHÚTOVÁ
TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA
E1
3
BARBORA RUSŇÁKOVÁ
ŠKST BOŠANY

7-8

1
18.09.2021 14:35, Stôl: 2
B2
3
TERÉZIA ŠIKULOVÁ
STO VEĽKÝ BIEL
A2
2
TIMEA ŠTRICZOVÁ
KST ZŠ TURČIANSKE TEPLICE

3-4

1
18.09.2021 15:00, Stôl: 2
C1
0
BARBORA MELISA GUASSARDO
MŠK STO KROMPACHY
B1
3
BIANKA BACSOVÁ
STK LOKOMOTÍVA KOŠICE
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #1
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Vybrať hráča #2
Kôš: 3
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #3
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #4
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #5
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #6
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Vybrať hráča #7
Kôš: 3
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 1
Zmeniť hráča #8
Kôš: 1
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 1
Zmeniť hráča #9
Kôš: 1
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Vybrať hráča #10
Kôš: 3
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #11
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #12
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #13
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #14
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Vybrať hráča #15
Kôš: 3
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #16
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #31
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #32
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #33
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #34
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #35
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #36
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #37
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #38
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #39
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #40
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #41
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #42
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #45
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #46
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #47
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #48
Kôš: 0
Prelosovať