2. SPM - NAJMLADŠIE ŽIACTVO, ŠKST BOŠANY - Chlapci

1-2

1
30.10.2021 09:00
A1
RASTISLAV ŠVEC
OSK MICHAĽANY
BYE
30.10.2021 09:00
D2
3
MICHAL PITÁK
ŠKST RUŽOMBEROK
I1
0
TOMÁŠ VILHAN
STK KALINOVO
30.10.2021 09:00
J1
3
FILIP NAGY
STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK
B2
2
FILIP GRZNÁR
ŠKST BOŠANY
30.10.2021 09:00
BYE
G1
ADAM STOJÁK
ŠKST HUMENNÉ
30.10.2021 09:00
E1
ANDREJ BREČE
ŠKST BOŠANY
BYE
30.10.2021 09:00
H2
0
MICHAL VRŠANSKÝ
TT KLUB ŽILINA
L1
3
TOMÁŠ LEŠKO
ŠKST SOKOL VOJČICE
30.10.2021 09:00
K1
3
FILIP TUŠKA
TTC NOVÉ ZÁMKY
F2
1
MARTIN DUGAS
STK LOKOMOTÍVA KOŠICE
30.10.2021 09:00
BYE
C1
JAKUB PETRÁŠ
STK LOKOMOTÍVA KOŠICE
30.10.2021 09:00
D1
VILIAM HABARA
KST RAKSIT
BYE
30.10.2021 09:00
G2
3
MATEJ BATUNA
STK PRIEVIDZA
A2
0
TEO MARKOVIČ
KST RAKSIT
30.10.2021 09:00
E2
1
MILAN MARIAK
MSK ČADCA
L2
3
DENIS VEČEREK
MSK ČADCA
30.10.2021 09:00
BYE
F1
MATÚŠ KOŠICKÝ
STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK
30.10.2021 09:00
H1
AUREL BOHUŠ
TJ GASTO GALANTA
BYE
30.10.2021 09:00
C2
3
DÁVID ŠADLÁK
MŠK KYS.NOVÉ MESTO
J2
1
ANDREJ CHLÁDEK
MŠK KYS.NOVÉ MESTO
30.10.2021 09:00
K2
3
LEO KYSEĽ
KST RAKSIT
I2
0
RASTISLAV HIĽOVSKÝ
SŠK POPROČ
30.10.2021 09:00
BYE
B1
FILIP KULICH
TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA
2
30.10.2021 09:00
A1
3
RASTISLAV ŠVEC
OSK MICHAĽANY
D2
0
MICHAL PITÁK
ŠKST RUŽOMBEROK
30.10.2021 09:00
J1
2
FILIP NAGY
STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK
G1
3
ADAM STOJÁK
ŠKST HUMENNÉ
30.10.2021 09:00
E1
3
ANDREJ BREČE
ŠKST BOŠANY
L1
1
TOMÁŠ LEŠKO
ŠKST SOKOL VOJČICE
30.10.2021 09:00
K1
0
FILIP TUŠKA
TTC NOVÉ ZÁMKY
C1
3
JAKUB PETRÁŠ
STK LOKOMOTÍVA KOŠICE
30.10.2021 09:00
D1
3
VILIAM HABARA
KST RAKSIT
G2
0
MATEJ BATUNA
STK PRIEVIDZA
30.10.2021 09:00
L2
0
DENIS VEČEREK
MSK ČADCA
F1
3
MATÚŠ KOŠICKÝ
STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK
30.10.2021 09:00
H1
3
AUREL BOHUŠ
TJ GASTO GALANTA
C2
0
DÁVID ŠADLÁK
MŠK KYS.NOVÉ MESTO
30.10.2021 09:00
K2
0
LEO KYSEĽ
KST RAKSIT
B1
3
FILIP KULICH
TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA
3
30.10.2021 09:00
A1
3
RASTISLAV ŠVEC
OSK MICHAĽANY
G1
0
ADAM STOJÁK
ŠKST HUMENNÉ
30.10.2021 09:00
E1
3
ANDREJ BREČE
ŠKST BOŠANY
C1
0
JAKUB PETRÁŠ
STK LOKOMOTÍVA KOŠICE
30.10.2021 09:00
D1
1
VILIAM HABARA
KST RAKSIT
F1
3
MATÚŠ KOŠICKÝ
STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK
30.10.2021 09:00
H1
2
AUREL BOHUŠ
TJ GASTO GALANTA
B1
3
FILIP KULICH
TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA
4
30.10.2021 09:00
A1
3
RASTISLAV ŠVEC
OSK MICHAĽANY
E1
0
ANDREJ BREČE
ŠKST BOŠANY
30.10.2021 09:00
F1
0
MATÚŠ KOŠICKÝ
STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK
B1
3
FILIP KULICH
TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA
5
30.10.2021 09:00
A1
3
RASTISLAV ŠVEC
OSK MICHAĽANY
B1
2
FILIP KULICH
TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA

17-32

1
30.10.2021 09:00
BYE
I1
TOMÁŠ VILHAN
STK KALINOVO
30.10.2021 09:00
B2
FILIP GRZNÁR
ŠKST BOŠANY
BYE
30.10.2021 09:00
BYE
H2
MICHAL VRŠANSKÝ
TT KLUB ŽILINA
30.10.2021 09:00
F2
MARTIN DUGAS
STK LOKOMOTÍVA KOŠICE
BYE
30.10.2021 09:00
BYE
A2
TEO MARKOVIČ
KST RAKSIT
30.10.2021 09:00
E2
MILAN MARIAK
MSK ČADCA
BYE
30.10.2021 09:00
BYE
J2
ANDREJ CHLÁDEK
MŠK KYS.NOVÉ MESTO
30.10.2021 09:00
I2
RASTISLAV HIĽOVSKÝ
SŠK POPROČ
BYE

9-16

1
30.10.2021 09:00
D2
0
MICHAL PITÁK
ŠKST RUŽOMBEROK
J1
3
FILIP NAGY
STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK
30.10.2021 09:00
L1
3
TOMÁŠ LEŠKO
ŠKST SOKOL VOJČICE
K1
0
FILIP TUŠKA
TTC NOVÉ ZÁMKY
30.10.2021 09:00
G2
3
MATEJ BATUNA
STK PRIEVIDZA
L2
0
DENIS VEČEREK
MSK ČADCA
30.10.2021 09:00
C2
0
DÁVID ŠADLÁK
MŠK KYS.NOVÉ MESTO
K2
3
LEO KYSEĽ
KST RAKSIT

3-4

1
30.10.2021 09:00
E1
2
ANDREJ BREČE
ŠKST BOŠANY
F1
3
MATÚŠ KOŠICKÝ
STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK

5-8

1
30.10.2021 09:00
G1
0
ADAM STOJÁK
ŠKST HUMENNÉ
C1
3
JAKUB PETRÁŠ
STK LOKOMOTÍVA KOŠICE
30.10.2021 09:00
D1
3
VILIAM HABARA
KST RAKSIT
H1
2
AUREL BOHUŠ
TJ GASTO GALANTA
2
30.10.2021 09:00
C1
0
JAKUB PETRÁŠ
STK LOKOMOTÍVA KOŠICE
D1
3
VILIAM HABARA
KST RAKSIT

7-8

1
30.10.2021 09:00
G1
0
ADAM STOJÁK
ŠKST HUMENNÉ
H1
3
AUREL BOHUŠ
TJ GASTO GALANTA
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #1
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #2
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Zmeniť hráča #3
Kôš: 4
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #4
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #5
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Zmeniť hráča #6
Kôš: 4
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #7
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #8
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #9
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #10
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Zmeniť hráča #11
Kôš: 4
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #12
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #13
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Zmeniť hráča #14
Kôš: 4
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #15
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 1
Zmeniť hráča #16
Kôš: 1
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 1
Zmeniť hráča #17
Kôš: 1
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #18
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Zmeniť hráča #19
Kôš: 4
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #20
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #21
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Zmeniť hráča #22
Kôš: 4
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #23
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #24
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #25
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #26
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Zmeniť hráča #27
Kôš: 4
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #28
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #29
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Zmeniť hráča #30
Kôš: 4
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #31
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #32
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #63
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #64
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #65
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #66
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #67
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #68
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #69
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #70
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #71
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #72
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #73
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #74
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #75
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #76
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #77
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #78
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #79
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #80
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #81
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #82
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #83
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #84
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #85
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #86
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #87
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #88
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #89
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #90
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #91
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #92
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #95
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #96
Kôš: 0
Prelosovať