2. SPM - NAJMLADŠIE ŽIACTVO, ŠKST BOŠANY - Dievčatá

1-2

1
30.10.2021 09:00
A1
DOMINIKA DEVIATKOVÁ
ŠKST BOŠANY
BYE
30.10.2021 09:00
E2
3
NELA KOHÚTOVÁ
TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA
F2
0
STELA PIROHÁR
TTC NOVÉ ZÁMKY
30.10.2021 09:00
G1
3
BARBORA MELISA GUASSARDO
MŠK STO KROMPACHY
C2
1
SARA SEGEČOVÁ
STK KALINOVO
30.10.2021 09:00
B2
0
ANABELA AYSUN JANEKOVÁ
ŠKST BOŠANY
D1
3
VIVIEN MURKOVÁ
ŠKST BOŠANY
30.10.2021 09:00
C1
3
MIRIAM GREGOVÁ
SŠK POPROČ
A2
1
DOROTA DRGOŇOVÁ
ŠKST TOPOĽČANY
30.10.2021 09:00
D2
0
JÚLIA VČELKOVÁ
STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK
F1
3
BARBORA RUSŇÁKOVÁ
ŠKST BOŠANY
30.10.2021 09:00
E1
3
SIMONA ĎURIŠOVÁ
ŠKST BOŠANY
G2
2
TIMEA ŠTRICZOVÁ
KST ZŠ TURČIANSKE TEPLICE
30.10.2021 09:00
BYE
B1
BIANKA BACSOVÁ
STK LOKOMOTÍVA KOŠICE
2
30.10.2021 09:00
A1
3
DOMINIKA DEVIATKOVÁ
ŠKST BOŠANY
E2
0
NELA KOHÚTOVÁ
TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA
30.10.2021 09:00
G1
0
BARBORA MELISA GUASSARDO
MŠK STO KROMPACHY
D1
3
VIVIEN MURKOVÁ
ŠKST BOŠANY
30.10.2021 09:00
C1
3
MIRIAM GREGOVÁ
SŠK POPROČ
F1
0
BARBORA RUSŇÁKOVÁ
ŠKST BOŠANY
30.10.2021 09:00
E1
0
SIMONA ĎURIŠOVÁ
ŠKST BOŠANY
B1
3
BIANKA BACSOVÁ
STK LOKOMOTÍVA KOŠICE
3
30.10.2021 09:00
A1
3
DOMINIKA DEVIATKOVÁ
ŠKST BOŠANY
D1
2
VIVIEN MURKOVÁ
ŠKST BOŠANY
30.10.2021 09:00
C1
1
MIRIAM GREGOVÁ
SŠK POPROČ
B1
3
BIANKA BACSOVÁ
STK LOKOMOTÍVA KOŠICE
4
30.10.2021 09:00
A1
3
DOMINIKA DEVIATKOVÁ
ŠKST BOŠANY
B1
0
BIANKA BACSOVÁ
STK LOKOMOTÍVA KOŠICE

9-16

1
30.10.2021 09:00
BYE
F2
STELA PIROHÁR
TTC NOVÉ ZÁMKY
30.10.2021 09:00
C2
1
SARA SEGEČOVÁ
STK KALINOVO
B2
3
ANABELA AYSUN JANEKOVÁ
ŠKST BOŠANY
30.10.2021 09:00
A2
1
DOROTA DRGOŇOVÁ
ŠKST TOPOĽČANY
D2
3
JÚLIA VČELKOVÁ
STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK
30.10.2021 09:00
G2
TIMEA ŠTRICZOVÁ
KST ZŠ TURČIANSKE TEPLICE
BYE

5-8

1
30.10.2021 09:00
E2
0
NELA KOHÚTOVÁ
TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA
G1
3
BARBORA MELISA GUASSARDO
MŠK STO KROMPACHY
30.10.2021 09:00
F1
3
BARBORA RUSŇÁKOVÁ
ŠKST BOŠANY
E1
0
SIMONA ĎURIŠOVÁ
ŠKST BOŠANY
2
30.10.2021 09:00
G1
1
BARBORA MELISA GUASSARDO
MŠK STO KROMPACHY
F1
3
BARBORA RUSŇÁKOVÁ
ŠKST BOŠANY

7-8

1
30.10.2021 09:00
E2
2
NELA KOHÚTOVÁ
TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA
E1
3
SIMONA ĎURIŠOVÁ
ŠKST BOŠANY

3-4

1
30.10.2021 09:00
D1
0
VIVIEN MURKOVÁ
ŠKST BOŠANY
C1
3
MIRIAM GREGOVÁ
SŠK POPROČ
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #1
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Vybrať hráča #2
Kôš: 3
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #3
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #4
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #5
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #6
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #7
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 1
Zmeniť hráča #8
Kôš: 1
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 1
Zmeniť hráča #9
Kôš: 1
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #10
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #11
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #12
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #13
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #14
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Vybrať hráča #15
Kôš: 3
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #16
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #31
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #32
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #33
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #34
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #35
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #36
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #37
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #38
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #39
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #40
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #41
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #42
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #45
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #46
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #47
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #48
Kôš: 0
Prelosovať