Humenská školská liga I. - Chlapci NMZ

1-2

1
10.06.2021 09:00
A1
ADAM STOJÁK
BYE
10.06.2021 09:00
G2
3
DENIS BIALÝ
E1
0
FILIP ŠČERBA
10.06.2021 09:00
C2
3
JURAJ FABIAN
B2
0
VLADIMÍR ČERNIGA
10.06.2021 09:00
F2
3
ŠIMON ŠURINA
D1
1
SAMUEL LEBLOCH
10.06.2021 09:00
C1
3
TIMOTEJ ŠVEC
D2
0
TOMÁŠ PĽUTA
10.06.2021 09:00
F1
3
DOMINIK HORNÝ
E2
0
JURAJ HODOR
10.06.2021 09:00
G1
3
DAMIÁN KELLER
A2
0
DAMIÁN ČERNEGA
10.06.2021 09:00
BYE
B1
MAREK BENEJ
2
10.06.2021 09:00
A1
3
ADAM STOJÁK
G2
0
DENIS BIALÝ
10.06.2021 09:00
C2
3
JURAJ FABIAN
F2
1
ŠIMON ŠURINA
10.06.2021 09:00
C1
3
TIMOTEJ ŠVEC
F1
0
DOMINIK HORNÝ
10.06.2021 09:00
G1
0
DAMIÁN KELLER
B1
3
MAREK BENEJ
3
10.06.2021 09:00
A1
3
ADAM STOJÁK
C2
0
JURAJ FABIAN
10.06.2021 09:00
C1
2
TIMOTEJ ŠVEC
B1
3
MAREK BENEJ
4
10.06.2021 09:00
A1
2
ADAM STOJÁK
B1
3
MAREK BENEJ

9-16

1
10.06.2021 09:00
BYE
E1
FILIP ŠČERBA
10.06.2021 09:00
B2
3
VLADIMÍR ČERNIGA
D1
0
SAMUEL LEBLOCH
10.06.2021 09:00
D2
3
TOMÁŠ PĽUTA
E2
0
JURAJ HODOR
10.06.2021 09:00
A2
DAMIÁN ČERNEGA
BYE

5-8

1
10.06.2021 09:00
G2
3
DENIS BIALÝ
F2
0
ŠIMON ŠURINA
10.06.2021 09:00
F1
3
DOMINIK HORNÝ
G1
1
DAMIÁN KELLER
2
10.06.2021 09:00
G2
3
DENIS BIALÝ
F1
0
DOMINIK HORNÝ

7-8

1
10.06.2021 09:00
F2
0
ŠIMON ŠURINA
G1
3
DAMIÁN KELLER

3-4

1
10.06.2021 09:00
C2
1
JURAJ FABIAN
C1
3
TIMOTEJ ŠVEC
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #1
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Vybrať hráča #2
Kôš: 3
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #3
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #4
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #5
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #6
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #7
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 1
Zmeniť hráča #8
Kôš: 1
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 1
Zmeniť hráča #9
Kôš: 1
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #10
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #11
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #12
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #13
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #14
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Vybrať hráča #15
Kôš: 3
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #16
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #31
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #32
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #33
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #34
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #35
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #36
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #37
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #38
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #39
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #40
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #41
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #42
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #45
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #46
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #47
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #48
Kôš: 0
Prelosovať