Humenská školská liga I. - Chlapci NMZ

#1
Meno a priezvisko:MAREK BENEJ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Body:0.00
#2
Meno a priezvisko:ADAM STOJÁK
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Body:0.00
#3
Meno a priezvisko:TIMOTEJ ŠVEC
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Body:0.00
#4
Meno a priezvisko:JURAJ FABIAN
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Body:0.00
#5
Meno a priezvisko:DENIS BIALÝ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Body:0.00
#6
Meno a priezvisko:DOMINIK HORNÝ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Body:0.00
#7
Meno a priezvisko:DAMIÁN KELLER
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Body:0.00
#8
Meno a priezvisko:ŠIMON ŠURINA
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Body:0.00
#9
Meno a priezvisko:FILIP ŠČERBA
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Body:0.00
#10 - 12
Meno a priezvisko:VLADIMÍR ČERNIGA
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Body:0.00
#10 - 12
Meno a priezvisko:TOMÁŠ PĽUTA
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Body:0.00
#10 - 12
Meno a priezvisko:DAMIÁN ČERNEGA
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Body:0.00
#13
Meno a priezvisko:SAMUEL LEBLOCH
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Body:0.00
#14
Meno a priezvisko:JURAJ HODOR
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Body:0.00
#15 - 21
Meno a priezvisko:TOBIÁŠ PETRO
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Body:0.00
#15 - 21
Meno a priezvisko:MATIAS HUMENÍK
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Body:0.00
#15 - 21
Meno a priezvisko:MARKO FIRKO
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Body:0.00
#15 - 21
Meno a priezvisko:DÁVID STYRANČÁK
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Body:0.00
#15 - 21
Meno a priezvisko:QUIDO LOPATA
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Body:0.00
#15 - 21
Meno a priezvisko:STANISLAV UFNÁR
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Body:0.00
#15 - 21
Meno a priezvisko:ŠIMON GALAJDA
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Body:0.00
#22 - 23
Meno a priezvisko:ADAM BARNA
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Body:0.00
#22 - 23
Meno a priezvisko:JAKUB BOBER
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Body:0.00