Humenská školská liga I. - Chlapci SZ

1-2

1
10.06.2021 09:00
A1
JOZEF MITRÍK
BYE
10.06.2021 09:00
B2
0
JAKUB MIKO
G2
3
PETER ČERNIGA
10.06.2021 09:00
E1
3
RADOSLAV PANČIŠIN
D2
0
MATÚŠ ŠALATA
10.06.2021 09:00
F2
0
ALEX DEMETER
C1
3
SAMUEL SIMČO
10.06.2021 09:00
D1
3
MICHAL ŠALATA
A2
0
MAROŠ ANDREJKOVIČ
10.06.2021 09:00
C2
0
LUKÁŠ KAKOŠ
G1
3
MATEJ MIKO
10.06.2021 09:00
F1
3
ADAM MARCINČÁK
E2
0
TOMÁŠ URBAN
10.06.2021 09:00
BYE
B1
MAREK GIBAS
2
10.06.2021 09:00
A1
3
JOZEF MITRÍK
G2
0
PETER ČERNIGA
10.06.2021 09:00
E1
0
RADOSLAV PANČIŠIN
C1
3
SAMUEL SIMČO
10.06.2021 09:00
D1
3
MICHAL ŠALATA
G1
0
MATEJ MIKO
10.06.2021 09:00
F1
1
ADAM MARCINČÁK
B1
3
MAREK GIBAS
3
10.06.2021 09:00
A1
3
JOZEF MITRÍK
C1
0
SAMUEL SIMČO
10.06.2021 09:00
D1
2
MICHAL ŠALATA
B1
3
MAREK GIBAS
4
10.06.2021 09:00
A1
3
JOZEF MITRÍK
B1
0
MAREK GIBAS

9-16

1
10.06.2021 09:00
BYE
B2
JAKUB MIKO
10.06.2021 09:00
D2
3
MATÚŠ ŠALATA
F2
1
ALEX DEMETER
10.06.2021 09:00
A2
3
MAROŠ ANDREJKOVIČ
C2
2
LUKÁŠ KAKOŠ
10.06.2021 09:00
E2
TOMÁŠ URBAN
BYE

5-8

1
10.06.2021 09:00
G2
3
PETER ČERNIGA
E1
2
RADOSLAV PANČIŠIN
10.06.2021 09:00
G1
3
MATEJ MIKO
F1
0
ADAM MARCINČÁK
2
10.06.2021 09:00
G2
2
PETER ČERNIGA
G1
3
MATEJ MIKO

7-8

1
10.06.2021 09:00
E1
3
RADOSLAV PANČIŠIN
F1
0
ADAM MARCINČÁK

3-4

1
10.06.2021 09:00
C1
0
SAMUEL SIMČO
D1
3
MICHAL ŠALATA
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #1
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Vybrať hráča #2
Kôš: 3
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #3
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #4
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #5
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #6
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #7
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 1
Zmeniť hráča #8
Kôš: 1
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 1
Zmeniť hráča #9
Kôš: 1
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #10
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #11
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #12
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #13
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #14
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Vybrať hráča #15
Kôš: 3
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #16
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #31
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #32
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #33
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #34
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #35
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #36
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #37
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #38
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #39
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #40
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #41
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #42
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #45
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #46
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #47
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #48
Kôš: 0
Prelosovať