HUMENSKÁ ŠKOLSKÁ LIGA III. - CHLAPCI SŽ

1-2

1
18.06.2021 09:00
A1
JOZEF MITRÍK
ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
BYE
18.06.2021 09:00
H2
0
MATÚŠ ŠALATA
ŠKST HUMENNÉ
D2
3
JURAJ HAŠUĽ
ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
18.06.2021 09:00
B2
OLIVER KMIŤ
ŠKST HUMENNÉ
BYE
18.06.2021 09:00
BYE
G1
MATEJ MIKO
ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
18.06.2021 09:00
F1
RADOSLAV PANČIŠIN
ŠKST HUMENNÉ
BYE
18.06.2021 09:00
BYE
I1
LUKÁŠ KAKOŠ
ŠKST HUMENNÉ
18.06.2021 09:00
E2
JAKUB MIKO
ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
BYE
18.06.2021 09:00
BYE
C1
MAREK GIBAS
ŠKST HUMENNÉ
18.06.2021 09:00
D1
MICHAL ŠALATA
ŠKST HUMENNÉ
BYE
18.06.2021 09:00
BYE
F2
LUKÁŠ LIPA
ŠKST HUMENNÉ
18.06.2021 09:00
G2
MICHAL JANOŠOV
ŠKST HUMENNÉ
BYE
18.06.2021 09:00
BYE
E1
ADAM MARCINČÁK
ŠKST HUMENNÉ
18.06.2021 09:00
H1
PETER ČERNIGA
ŠKST HUMENNÉ
BYE
18.06.2021 09:00
BYE
C2
DÁVID KAPÁK
18.06.2021 09:00
A2
0
TOMÁŠ URBAN
ŠKST HUMENNÉ
G2
3
ALEX DEMETER
ŠKST HUMENNÉ
18.06.2021 09:00
BYE
B1
SAMUEL SIMČO
ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
2
18.06.2021 09:00
A1
3
JOZEF MITRÍK
ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
D2
0
JURAJ HAŠUĽ
ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
18.06.2021 09:00
B2
0
OLIVER KMIŤ
ŠKST HUMENNÉ
G1
3
MATEJ MIKO
ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
18.06.2021 09:00
E1
3
RADOSLAV PANČIŠIN
ŠKST HUMENNÉ
F2
0
LUKÁŠ KAKOŠ
ŠKST HUMENNÉ
18.06.2021 09:00
I1
0
JAKUB MIKO
ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
C1
3
MAREK GIBAS
ŠKST HUMENNÉ
18.06.2021 09:00
D1
3
MICHAL ŠALATA
ŠKST HUMENNÉ
I2
0
LUKÁŠ LIPA
ŠKST HUMENNÉ
18.06.2021 09:00
A2
0
MICHAL JANOŠOV
ŠKST HUMENNÉ
H1
3
ADAM MARCINČÁK
ŠKST HUMENNÉ
18.06.2021 09:00
F1
3
PETER ČERNIGA
ŠKST HUMENNÉ
C2
0
DÁVID KAPÁK
18.06.2021 09:00
G2
0
ALEX DEMETER
ŠKST HUMENNÉ
B1
3
SAMUEL SIMČO
ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
3
18.06.2021 09:00
A1
3
JOZEF MITRÍK
ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
G1
0
MATEJ MIKO
ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
18.06.2021 09:00
E1
0
RADOSLAV PANČIŠIN
ŠKST HUMENNÉ
C1
3
MAREK GIBAS
ŠKST HUMENNÉ
18.06.2021 09:00
D1
3
MICHAL ŠALATA
ŠKST HUMENNÉ
H1
0
ADAM MARCINČÁK
ŠKST HUMENNÉ
18.06.2021 09:00
F1
1
PETER ČERNIGA
ŠKST HUMENNÉ
B1
3
SAMUEL SIMČO
ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
4
18.06.2021 09:00
A1
3
JOZEF MITRÍK
ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
C1
0
MAREK GIBAS
ŠKST HUMENNÉ
18.06.2021 09:00
D1
2
MICHAL ŠALATA
ŠKST HUMENNÉ
B1
3
SAMUEL SIMČO
ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
5
18.06.2021 09:00
A1
3
JOZEF MITRÍK
ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
B1
0
SAMUEL SIMČO
ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU

17-32

1
18.06.2021 09:00
BYE
H2
MATÚŠ ŠALATA
ŠKST HUMENNÉ
18.06.2021 09:00
BYE
BYE
18.06.2021 09:00
BYE
BYE
18.06.2021 09:00
BYE
BYE
18.06.2021 09:00
BYE
BYE
18.06.2021 09:00
BYE
BYE
18.06.2021 09:00
BYE
BYE
18.06.2021 09:00
A2
TOMÁŠ URBAN
ŠKST HUMENNÉ
BYE

9-16

1
18.06.2021 09:00
D2
3
JURAJ HAŠUĽ
ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
B2
0
OLIVER KMIŤ
ŠKST HUMENNÉ
18.06.2021 09:00
F2
0
LUKÁŠ KAKOŠ
ŠKST HUMENNÉ
I1
3
JAKUB MIKO
ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
18.06.2021 09:00
I2
3
LUKÁŠ LIPA
ŠKST HUMENNÉ
A2
1
MICHAL JANOŠOV
ŠKST HUMENNÉ
18.06.2021 09:00
C2
1
DÁVID KAPÁK
G2
3
ALEX DEMETER
ŠKST HUMENNÉ

3-4

1
18.06.2021 09:00
C1
1
MAREK GIBAS
ŠKST HUMENNÉ
D1
3
MICHAL ŠALATA
ŠKST HUMENNÉ

5-8

1
18.06.2021 09:00
G1
3
MATEJ MIKO
ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
E1
1
RADOSLAV PANČIŠIN
ŠKST HUMENNÉ
18.06.2021 09:00
H1
3
ADAM MARCINČÁK
ŠKST HUMENNÉ
F1
2
PETER ČERNIGA
ŠKST HUMENNÉ
2
18.06.2021 09:00
G1
3
MATEJ MIKO
ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
H1
2
ADAM MARCINČÁK
ŠKST HUMENNÉ

7-8

1
18.06.2021 09:00
E1
3
RADOSLAV PANČIŠIN
ŠKST HUMENNÉ
F1
1
PETER ČERNIGA
ŠKST HUMENNÉ
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #1
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #2
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Zmeniť hráča #3
Kôš: 4
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #4
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #5
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #6
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #7
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #8
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #9
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #10
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #11
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #12
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #13
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #14
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #15
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 1
Zmeniť hráča #16
Kôš: 1
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 1
Zmeniť hráča #17
Kôš: 1
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #18
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #19
Kôš: 4
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #20
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #21
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #22
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #23
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #24
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #25
Kôš: 2
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #26
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #27
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #28
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #29
Kôš: 3
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Zmeniť hráča #30
Kôš: 4
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 4
Vybrať hráča #31
Kôš: 4
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #32
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #63
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #64
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #65
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #66
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #67
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #68
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #69
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #70
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #71
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #72
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #73
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #74
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #75
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #76
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #77
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Vybrať hráča #78
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #79
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #80
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #81
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #82
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #83
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #84
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #85
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #86
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #87
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #88
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #89
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #90
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #91
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #92
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #95
Kôš: 0
Prelosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #96
Kôš: 0
Prelosovať