MAJSTROVSTVÁ BB KRAJA NJML. ŽIACTVO A ST. ŽIACTVO 2021 - Starší žiaci

1
17.07.2021 09:00
-
MATÚŠ KIRÁLY
ŠKST LUČENEC
BYE
17.07.2021 09:00
-
2
PETER ŠIMOVIČ
MŠK ŽIAR NAD HRONOM
-
3
MIROSLAV MINKA
MŠK ŽIAR NAD HRONOM
17.07.2021 09:00
-
3
JÁN VELJAČIK
STKM PODLAVICE
-
0
MATÚŠ HUDEC
MŠK ŽIAR NAD HRONOM
17.07.2021 09:00
BYE
-
TOMÁŠ BOBOK
STK TOMÁŠOVCE
2
17.07.2021 09:00
-
3
MATÚŠ KIRÁLY
ŠKST LUČENEC
-
0
MIROSLAV MINKA
MŠK ŽIAR NAD HRONOM
17.07.2021 09:00
-
1
JÁN VELJAČIK
STKM PODLAVICE
-
3
TOMÁŠ BOBOK
STK TOMÁŠOVCE
3
17.07.2021 09:00
-
3
MATÚŠ KIRÁLY
ŠKST LUČENEC
-
0
TOMÁŠ BOBOK
STK TOMÁŠOVCE
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #1
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Vybrať hráča #2
Kôš: 2
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #3
Kôš: 2
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 1
Zmeniť hráča #4
Kôš: 1
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 1
Zmeniť hráča #5
Kôš: 1
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #6
Kôš: 2
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Vybrať hráča #7
Kôš: 2
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #8
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre