Spoločné majstrovstvá kraja TN + NR najmladšie žiactvo 2020/2021 - Najmladší žiaci

1
17.07.2021 09:00
-
FILIP KULICH
TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA
BYE
17.07.2021 09:00
-
3
LEO KYSEĽ
KST RAKSIT
-
0
PETER BEDEČ
KST RAKSIT
17.07.2021 09:00
-
3
SEBASTIÁN HLOŠEK
ST LEVICE 2021
-
1
DÁVID KRÁTKY
KERAMING TRENČÍN
17.07.2021 09:00
BYE
-
ONDREJ KRAKOVIK
ŠK PRIEVIDZA
17.07.2021 09:00
-
VILIAM HABARA
KST RAKSIT
BYE
17.07.2021 09:00
-
0
TEO MARKOVIČ
KST RAKSIT
-
3
ŠIMON KRAKOVIK
ŠK PRIEVIDZA
17.07.2021 09:00
-
0
DAMIÁN DVORAN
STK N.MESTO/VÁHOM
-
3
ADAM OČOVSKÝ
ŠKST BOŠANY
17.07.2021 09:00
BYE
-
ANDREJ BREČE
ŠKST BOŠANY
2
17.07.2021 09:00
-
3
FILIP KULICH
TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA
-
0
LEO KYSEĽ
KST RAKSIT
17.07.2021 09:00
-
3
SEBASTIÁN HLOŠEK
ST LEVICE 2021
-
0
ONDREJ KRAKOVIK
ŠK PRIEVIDZA
17.07.2021 09:00
-
3
VILIAM HABARA
KST RAKSIT
-
0
ŠIMON KRAKOVIK
ŠK PRIEVIDZA
17.07.2021 09:00
-
2
ADAM OČOVSKÝ
ŠKST BOŠANY
-
3
ANDREJ BREČE
ŠKST BOŠANY
3
17.07.2021 09:00
-
3
FILIP KULICH
TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA
-
1
SEBASTIÁN HLOŠEK
ST LEVICE 2021
17.07.2021 09:00
-
3
VILIAM HABARA
KST RAKSIT
-
0
ANDREJ BREČE
ŠKST BOŠANY
4
17.07.2021 09:00
-
3
FILIP KULICH
TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA
-
1
VILIAM HABARA
KST RAKSIT
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #1
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Vybrať hráča #2
Kôš: 3
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #3
Kôš: 3
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #4
Kôš: 2
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #5
Kôš: 2
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #6
Kôš: 3
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Vybrať hráča #7
Kôš: 3
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 1
Zmeniť hráča #8
Kôš: 1
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 1
Zmeniť hráča #9
Kôš: 1
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Vybrať hráča #10
Kôš: 3
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #11
Kôš: 3
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #12
Kôš: 2
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 2
Zmeniť hráča #13
Kôš: 2
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Zmeniť hráča #14
Kôš: 3
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 3
Vybrať hráča #15
Kôš: 3
Vylosovať
Vyplniť skóre
Kôš: 0
Zmeniť hráča #16
Kôš: 0
Vylosovať
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre
Vyplniť skóre