1. R-BTM 2021/2022, BA/TT OPEN - Najmladšie a staršie žiactvo, Bratislava

Dátum konania:
25.09.2021 (sobota)
Usporiadateľ:
Stolnotenisové centrum ŠKST Bratislava
Adresa herne:
Stolnotenisová hala ŠKST Aréna Bratislava, Stará Vajnorská 11725/14
Kategórie:
Najmladšie žiactvo (2011 a mladší) a Staršie žiactvo (2007 a mladší)
Riaditeľ turnaja:
Lucia Čolovičková
Hlavný rozhodca:
Jaroslav Freund
Zástupca hl. rozhodcu:
Janka Krajčovičová
Prihlášky doručiť do:
24.09.2021 do 18:00 hod. (online registrácia)
Odhlasovanie z turnaja:
písomne na adresu freund@bstz.sk
Žrebovanie:
V deň konania turnaja
Štartovné:
5,00 EUR/hráč
Stravovanie:
Bufet
Časový rozpis:
7,30 - 8,30 prezentácia, 8,30 - 9,00 žrebovanie, o 9,00 otvorenie a začiatok súťaží
Poznámka:
Hráči, ktorí nebudú do 8,30 hod. prezentovaní alebo neupovedomia organizátora o meškaní, budú zo súťaže vyradení a nebude možné ich opätovne zaradiť.
Predpis:
Hrá sa podľa SP, pravidiel stolného tenisu a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhry v každej kategórii
Systém súťaží:
1. kolo – skupinový systém, 2. kolo – vylučovací systém
Poznámka:
Jednotlivé zápasy sa hrajú na 3 vyhraté sety z 5-ich. O 3. miesto sa nehrá, odmenení budú tiež obaja porazení semifinalisti.
Loptičky:
Joola Flash 3*** biele
Podmienka účasti:
Platný registračný preukaz.
Poznámka:
Vekovo mladší môžu na BTM štartovať vo vyššej vekovej kategórii bez obmedzenia. V jednom dni môže hráč/ka štartovať len v jednej kategórii. R-BTM BA/TT sa môžu zúčastniť hráči/ky bratislavského a trnavského kraja. Hráči ostatných krajov Slovenska a zo zahraničia sa môžu zúčastniť turnaja do naplnenia limitu organizátora turnaja. Nasadzovanie hráčov bude vykonané na základe postavenia v slovenskom rebríčku. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.
Námietky:
Podávajú sa v zmysle Súboru predpisov.
Rozhodcovia:
Rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca z radov hráčov. Pri každom stole musí byť rozhodcovský stolík s počítadlom.
Ceny:
Hráči umiestnení na prvých troch miestach dostanú minimálne medailu, diplom a víťaz aj športový pohár.
Upozornenie COVID-19:
Počas celého turnaja sú všetci účastníci povinní dodržiavať nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19! Turnaj sa uskutoční v režime OTP, max. 200 osôb, prednostne hráči, následne kouči. Všeobecne platí najviac jedna sprevádzajúca osoba pre každého hráča. Do priestorov haly budú vpustené len osoby, ktoré spĺňajú podmienku k účasti na hromadnom športovom podujatí. V priestoroch interiéru haly platí povinnosť účastníkov mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško alebo respirátor FFP2). Výnimku majú hráči, ktorí počas zápasu nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty. Zákaz podávať ruky. Zákaz dýchania na loptičku. Zákaz utierania si ruky o povrch stola. Počas zápasu si hráči nebudú meniť strany stola.