1. RBTM BA/TT OPEN - mladšie žiactvo a dorast - STC ŠKST BA

Upozornenie COVID-19:
Na hracej ploche môžu byť len hrajúci hráči a ich kouči, bez povinnosti ochranného rúška. Mimo hraciu plochu sú všetci účastníci turnaja povinní použiť ochranné rúško., v opačnom prípade môžu byť vykázaní z turnaja.
Dátum konania:
6.9.2020
Usporiadateľ:
Stolnotenisové Centrum ŠKST Bratislava
Adresa herňe:
ŠKST Aréna, Stará Vajnorská 14, Bratislava
Kategórie:
Mladšie žiactvo (2008 mladší) a dorast (2003 a mladší)
Riaditeľ turnaja:
Janka Krajčovičová
Hlavný rozhodca:
Jaroslav Freund
Zástupca hlavného rozhodcu:
Janka Krajčovičová
Organizačný pracovník:
Lucia Čolovičková, 0948 131 114
Prihlášky doručiť do:
5.9.2020 do 18.00 cez elektronický formulár
Limit turnaja:
Celkom 130 hráčov/hráčok
Žrebovanie:
V deň turnaja
Vklad:
5 EUR za hráča
Stravovanie:
Formou bufetu
Časový rozpis:
7,30 – 8,30 prezentácia 8,30 - 9,00 žrebovanie 9,00 - otvorenie a začiatok súťaží
Poznámka:
Hráči, ktorí nebudú do 8,30 hod. prezentovaní, alebo neupovedomia organizátora o meškaní, budú zo súťaže vyradení a nebude možné ich opätovne zaradiť.
Predpis:
Hrá sa podľa SP, pravidiel stolného tenisu a týchto propozícií
Súťaže:
dvojhry v každej kategórii
Systém súťaží:
1. kolo – skupinový systém, 2. kolo – vylučovací systém
Poznámka:
Jednotlivé zápasy sa hrajú na 3 vyhraté sety z 5-ich. O 3. miesto sa nehrá, odmenení budú tiež obaja porazení semifinalisti.
Loptičky:
3 *** JOOLA Flash, plastové
Poznámka:
Vekovo mladší môžu na BTM štartovať vo vyššej vekovej kategórii bez obmedzenia. V jednom dni môže hráč/ka štartovať len v jednej kategórii. R-BTM BA/TT OPEN sa môžu zúčastniť hráči/ky bratislavského a trnavského regiónu. Hráči ostatných krajov Slovenska sa môžu zúčastniť turnajov do naplnenia limitu organizátora turnaja, ktorý bude zverejnený v propozíciách. Nasadzovanie hráčov bude vykonané na základe postavenia v slovenskom rebríčku. Uzávierka prihlášok je deň pred turnajom do 18,00 hod. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o účasti hráčov z iného regiónu vzhľadom na kapacitu – počet stolov. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.
Podmienka účasti:
Platný registračný preukaz
Námietky:
Podávajú sa v zmysle Súboru predpisov
Rozhodcovia:
rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca. Pri každom stole musí byť rozhodcovský stolík s počítadlom.
Ceny:
Hráči umiestnení na prvých troch miestach dostanú minimálne medailu, diplom a víťaz aj športový pohár.