1.RBTM BB+ZA - NAJMLADŠIE A STARŠIE ŽIACTVO - TJ SLAVIA TU ZVOLEN - !!! TURNAJ SA PREKLADÁ !!!

COVID 19:
V priestoroch školy mimo hracej plochy je povinné nosenie zakrytia horných dýchacích ciest, v opačnom prípade bude osoba vykázaná z budovy.
KATEGÓRIA:
Najmladšie a staršie žiactvo
DÁTUM KONANIA:
27.9.2020
RIADITEĽ TURNAJA :
ANDREJ JANKECH
HLAVNÝ ROZHODCA:
ZUZANA PERHÁČOVÁ
ZÁSTUPCA HLAVNÉHO ROZHODCU :
JAROSLAV ZLIECHOVEC
ORGANIZAČNÝ PRACOVNÍK:
Zuzana Perháčová , 0903560916, zperhacova@gmail.com
PRIHLÁŠKY (dátum, hodina):
Do 19:00 26.9.2020 https://trn.sstz.sk/turnaj/1-rbtm-bb-za-najmladsie-a-starsie-ziactvo-tj-slavia-tu-zvolen/registration
ŽREBOVANIE (čas a miestnosť):
V deň turnaja 8:30-9:00 v mieste konania, nasadzovanie podľa aktuálneho SR rebríčka.
SÚŤAŽNÝ VKLAD:
5 EUR za hráča
PREDPIS:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozícií
SÚŤAŽE:
Dvojhra (jednotlivci)
PODMIENKY ŠTARTU:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Aj v prípade kategórie najml. žiakov a žiačok je povinný reg. preukaz. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii.
PREZENTÁCIA:
V deň konania od 7:30 do 8:30 hod.
CENY:
Poháre a diplomy
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 od-prezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.