1.RBTM - NAJMLADŠIE A STARŠIE ŽIACTVO - SPOJE BA - !!! TURNAJ SA PREKLADÁ !!!

Covid 19:
V priestoroch školy mimo hracej plochy je povinné nosenie zakritie horných dýchacích ciest, v opačnom prípade bude osoba vykázana z budovy ZŠ.
Dátum:
13.9.2020
Usporiadateľ:
STO Spoje Bratislava
Adresa herne:
ZŠ Biskupická 21 , Bratislava , 821 06
RBTM - NAJMLADŠIE ŽIACTVO a STARŠIE ŽIACTVO:
najmladšie žiactvo nar. 1. 1. 2010 a mladší staršie žiactvo nar. 1. 1. 2006 a mladší
Právo štartu:
Vekovo mladší môžu na BTM štartovať vo vyššej vekovej kategórii bez obmedzenia. V jednom dni môže hráč/ka štartovať len v jednej kategórii. R-BTM BA/TT OPEN sa môžu zúčastniť hráči/ky bratislavského a trnavského regiónu. Hráči ostatných krajov Slovenska sa môžu zúčastniť turnajov do naplnenia limitu organizátora turnaja, ktorý bude zverejnený v propozíciách. Nasadzovanie hráčov bude vykonané na základe postavenia v slovenskom rebríčku. Uzávierka prihlášok je deň pred turnajom do 18,00 hod. Organizátor si môže vyhradiť právo o účasti hráčov z iného regiónu vzhľadom na kapacitu – počet stolov. Na Majstrovstvách regiónu BA/TT majú právo účasti len hráči a hráčky z klubov Bratislavského a Trnavského kraja.
Vklady:
5 €/pretekár
Podmienka účasti::
Platný registračný preukaz
Časový rozpis ::
7,30 – 8,30 prezentácia 8,30 - 9,00 žrebovanie 9,00 - otvorenie a začiatok súťaží Hráči, ktorí nebudú do 8,30 hod. prezentovaní, alebo neupovedomia organizátora o meškaní, budú zo súťaže vyradení a nebude možné ich opätovne zaradiť.
Námietky ::
Podávajú sa v zmysle Súboru predpisov
Rozhodcovia ::
rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca. Pri každom stole musí byť rozhodcovský stolík s počítadlom.
Ceny ::
Hráči umiestnení na prvých troch miestach dostanú minimálne medailu, diplom a víťaz aj športový pohár
Bodovanie : :
Bodovanie turnaja sa vykoná v zmysle pravidiel pre hodnotenie krajských, resp. regionálnych turnajov do SR rebríčkov pre sezónu 2020/2021. Pre zostavenie regionálneho rebríčka získavajú súťažiaci BA/TT regiónu body vo svojej vekovej kategórii a tiež vo vekovej kategórii o jednu vyššie, t.j. napr. do rebríčkov najmladšieho žiactva sa započítajú výsledky dosiahnuté v turnajoch najmladšieho a mladšieho žiactva atď. Za umiestnenie o kategóriu vyššie sa získaná bodová hodnota násobí koeficientom 1,5. Do rebríčka sa hráčovi počíta hodnota, ktorá sa získa tak, že súčet najlepších troch výsledkov (v prípade dorastu najlepších dvoch výsledkov) sa podelí číslom 3 (v prípade dorastu číslom 2). Hráči, ktorí sa umiestnia v danej kategórii na konečnom prvom mieste po odohratí všetkých BA/TT OPEN turnajov, získajú Pohár mládeže regiónu BA/TT, ktorý bude odovzdaný pri otvorení Majstrovstiev regiónu. V prípade rovnosti bodov viacerých hráčov na prvom mieste sa o víťazovi rozhodne nasledovne (v poradí tak ako je uvedené): - vyššia hodnota najlepšieho výsledku za sezónu - vyššia hodnota súčtu dvoch najlepších výsledkov za sezónu - vyššia hodnota súčtu troch najlepších výsledkov za sezónu - vyššia hodnota súčtu štyroch najlepších výsledkov za sezónu atď.