1. SPM - dorast ŠKST Humenné

Kategórie

Chlapci

Veková kategória: Dorastenci

Typ: Jednotlivci (singles)

Pohlavie: Muži

Hráči 80

Dievčatá

Veková kategória: Dorastenky

Typ: Jednotlivci (singles)

Pohlavie: Ženy

Hráči 44