1. SPM - dorast ŠKST Humenné

Kategória:
Chlapci a dievčatá
Dátum:
12.9.2021 (nedeľa)
Usporiadateľ:
Z poverenie SSTZ stolnotenisový klub ŠKST Humenné
Adresa hracej miestnosti:
Mestská športová hala, Chemlonská 7, Humenné
Riaditeľ turnaja:
JUDr. Daniel Fink
Hlavný rozhodca:
Ing. Anton Pavlotty
Zástupca hlavného rozhodcu:
Ing. Alžbeta Černigová, Laura Vištanová, Erik Hajduk
Organizačný pracovník (meno, tel. kontakt):
Peter Novák, 0905 820 847
Prihlášky doručiť do (dátum, hodina):
11.9.2021, 19:00 hod na link: https://trn.sstz.sk/turnaj/1-spm-dorast-skst-humenne-113/registration
Žrebovanie (čas a miestnosť):
V deň turnaja, športová hala
Vklad:
10,- € hráč/hráčka
Stravovanie:
100m od športovej haly OC Kaufland
Ubytovanie :
Individuálne: hotel ALIBABA, hotel KARPATIA, penzión PROXIMA
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu SPM a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhra chlapcov a dievčat
Podmienky štaru:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom
Rozhodcovia:
Delegovaní licencovaní rozhodcovia
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7:30 do 8:30h
Loptičky:
JOOLA Flash *** 40+ (biele)
Ceny:
Diplomy, poháre
Sťažnosti, protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Upozornenie:
Počas celého turnaja je povinné dodržiavať nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19 !!!
Iné:
Podrobnejšie informácie o turnaji nájdete na stránke: www.sksthe.sk