1.SPM - dorastenci, ŠKST STC Bratislava - !!! TURNAJ JE ZRUŠENÝ !!!

Kategória :
dorastenci - nar. 1. 1. 2003 a mladší
Dátum konania:
12.9.2020.( sobota)
Usporiadateľ:
STC ŠKST Bratislava
Adresa hracej miestnosti:
ŠKST ARÉNA, Stará Vajnorská 14, Bratislava
Riaditeľ turnaja:
Janka Krajčovičová
Hlavný rozhodca:
Jaroslav Freund
Zástupca hlavného rozhodcu:
Janka Krajčovičová
Organizačný pracovník:
Lucia Čolovičková, 0948 131 114
Prihlášky doručiť do:
11.9.2020 cez elektronický formulár
Žrebovanie:
V deň turnaja
Vklad:
10 EUR za hráča
Stravovanie:
Formou bufetu
Ubytovanie:
HALA ŠKST: ubytovanie.skst@gmail.com http://www.hotelprim.sk http://hotel-remy.mozello.com https://www.hotelcolor.sk
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhra
Podmienky štartu:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Aj v prípade kategórie najml. žiakov a žiačok je povinný reg. preukaz. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii.
Rozhodcovia:
Kvalifikovaní, delegovaní
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30
Loptičky *** (značka, farba):
JOOLA *** Flash
Ceny:
Poháre, diplomy
Sťažnosti, protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Všeobecné ustanovenia::
Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.