1.SPM - dorastenky, STO Spoje Bratislava - !!! TURNAJ JE ZRUŠENÝ !!!

KATEGÓRIA:
Dorast - narodení 1.1.2003 a m ladší
Dátum konania:
12.9.2020.( sobota)
Usporiadaťeľ:
STO Spoje Bratislava
Adresa Hracej Miestnosti:
Základná Škola Biskupická 21 , 821 06 Bratislava
Riaditeľ Turnaja:
Anton Hamran ml.
Hlavný rozhodca:
Andrej Čajkovič
Zástupca hl.rozhodcu:
Juraj Sýkora, Jakub Cibula
Organizačný pracovník:
Andrej Čajkovič 0944 200 612
Prihlášky doručiť do:
11.9.2020 - https://trn.sstz.sk/turnaj/spm-2020-2021-dorastenky/registration
Žrebovanie:
V deň turnaja
Vklad:
10 Eur za hráča
Stravovanie :
Formou bufetu
Ubytovanie:
Na vlastné náklady Penzión Hviezda
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhra
Podmienky štartu:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Aj v prípade kategórie najml. žiakov a žiačok je povinný reg. preukaz. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii.
Rozhodcovia:
Kvalifikovaní, Delegovaní
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30
Loptičky *** (značka, farba):
JOOLA *** Flash
Ceny:
Poháre, diplomy
Sťažnosti, protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Všeobecné ustanovenia:
Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.