1. SPM - mladšie žiačky, STC ŠKST Bratislava

Kategória:
Mladšie žiačky U13, nar. 1.1.2009 a mladšie
Dátum konania:
16.10.2021 (sobota)
Usporiadateľ:
Z poverenia SSTZ stolnotenisový klub STC ŠKST Bratislava
Adresa herne:
ŠKST Aréna Bratislava, Stará Vajnorská 11725/14
Riaditeľ turnaja:
Lucia Čolovičková
Hlavný rozhodca:
Jaroslav Freund
Zástupca hl. rozhodcu:
Janka Krajčovičová
Organizačný pracovník:
Martin Jaslovský
Prihlášky doručiť do:
15.10.2021 do 19,00 hod. na https://trn.sstz.sk/turnaj/1-spm-mladsie-ziacky-stc-skst-bratislava/registration
Odhlasovanie z turnaja:
zaslaním správy na emailovú adresu jaro.freund@gmail.com
Žrebovanie:
v deň konania turnaja, športová hala
Vklad:
10,- EUR/hráčka
Stravovanie:
Bufet
Ubytovanie:
v priestoroch STC ŠKST, Hotel Color, Hotel Prim, www.booking.com
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu SPM a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhra
Podmienka účasti:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom
Rozhodcovia:
Licencovaní rozhodcovia delegovaní STC ŠKST Bratislava
Prezentácia::
V deň konania turnaja od 7,30 do 8,30 hod.
Loptičky:
Joola Flash ***
Ceny:
Diplomy, poháre
Sťažnosti a protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Upozornenie COVID-19:
Počas celého turnaja sú všetci účastníci povinní dodržiavať nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19! Turnaj sa uskutoční v režime OTP.