1. SPM - NAJMLADŠIE ŽIAČKY, FUNSTAR TOPOĽČANY

Kategória:
1. SPM - NAJMLADŠIE ŽIAČKY, STK FUNSTAR TOPOĽČANY
Dátum:
18.9.2021 (sobota)
Usporiadateľ:
Z poverenie SSTZ stolnotenisový klub STK FUNSTAR Topoľčany
Adresa hracej miestnosti:
BUTTERFLY CENTRUM, Tovarnícka 3976, 955 01 Topoľčany
Riaditeľ turnaja:
Branislav HERMAN
Hlavný rozhodca:
Stanislav SLÁDKOVIČ
Zástupca hlavného rozhodcu:
Lucia VOŽĎAROVÁ
Odhlášky hráčov:
Stanislav SLÁDKOVIČ +421 905 410 570 stanislavsladkovic@gmail.com
Prihlášky doručiť do (dátum, hodina):
17.9.2021, 19:00 hod na link: https://trn.sstz.sk/turnaj/1-spm-najmladsie-ziacky-funstar-topolcany/registration
Žrebovanie (čas a miestnosť):
V deň turnaja, športová hala
Vklad:
10,- € hráčka
Stravovanie:
Bufet s jedálňou priamo v BUTTERFLY CENTRE
Ubytovanie:
Hotel Puk ** Puškinova 1
 95501 Topoľčany 038/ 768 21 47 http://www.hotel-puk.sk/kontakt/ Pri rezervacii uviest: STK FUNSTAR stolný tenis _________ Hotel Nový Kaštieľ Odbojárov 300/4 95501 Továrniky + 421 38 7629 000 www.novykastiel.sk Pri rezervacii uviest: STK FUNSTAR stolný tenis
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu SPM a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhra dievčat
Podmienky štartu:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom. Turnaj sa uskutočnuje podľa COVID automatu v režime OTP.
Rozhodcovia:
Delegovaní licencovaní rozhodcovia
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7:30 do 8:30h
Loptičky:
BUTTETFLY ☆☆☆ R40+
Ceny:
Diplomy, poháre
Sťažnosti, protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Upozornrnie:
Počas celého turnaja je povinné dodržiavať nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19!