1.SPM - U21, hala NSTC - !!! TURNAJ JE ZRUŠENÝ !!!

KATEGÓRIA:
Do 21 rokov - Turnaj je prístupný všetkým registrovaným hráčom príslušnej vekovej kategórie nasledovne: Všetci registrovaní hráči a hráčky nar. od 1.1.2000 do 31.12.2002 a tiež prvých 24 hráčov a hráčok aktuálneho rebríčka juniorov a prvých 8 hráčov a hráčok aktuálneho rebríčka kadetov
Dátum konania:
13.09.2020
Usporiadaťeľ:
Slovenský stolnotenisový zväz
Adresa Hracej Miestnosti:
NSTC - Černockého 6,831 53 Bratislava
Riaditeľ Turnaja:
Mgr. Ivica Hatalová
Hlavný rozhodca:
Jakub Cibula
Zástupca hl.rozhodcu:
Jaroslav Freund
Organizačný pracovník:
Stanislav Becáni, 02/44 884 042
Prihlášky doručiť do:
12.09.2020 Linka na registráciu:https://bit.ly/2DcqKLg
Žrebovanie:
V deň turnaja
Vklad:
10 Eur za hráča
Ubytovanie:
Hotel Barónka https://www.baronka.sk/en/ Ubytovanie v hale SSTZ len pre členov reprezentačných tímov do 21 rokov
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhra
Podmienky štartu:
Turnaj je prístupný všetkým registrovaným hráčom príslušnej vekovej kategórie nasledovne: Všetci registrovaní hráči a hráčky nar. od 1.1.2000 do 31.12.2002 a tiež prvých 24 hráčov a hráčok aktuálneho rebríčka juniorov a prvých 8 hráčov a hráčok aktuálneho rebríčka kadetov
Rozhodcovia:
Kvalifikovaní, Delegovaní
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30
Loptičky *** (značka, farba):
BUTTERFLY *** S40+ biele
Ceny:
Poháre, diplomy
Sťažnosti, protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Všeobecné ustanovenia:
Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov. Upozorňujeme všetkých hráčov na povinnosť nosenia rúšok v priestoroch budovy SSTZ a striktné dodržiavanie hygienických opatrení.