2. SPM - MLADŠIE ŽIAČKY, STK FUNSTAR TOPOĽČANY

Kategória:
Mladšie žiačky
Dátum:
22.1.2022 (sobota)
Usporiadateľ:
Z poverenia SSTZ stolnotenisový klub STK FUNSTAR Topoľčany
Adresa hracej miestnosti:
BUTTERFLY CENTRUM, Tovarnícka 9/3977, 955 01 Topoľčany
Riaditeľ turnaja:
Branislav HERMANN
Hlavný rozhodca:
Lucia VOŽĎAROVÁ
Zástupca hlavného rozhodcu:
Iveta IVANIČOVÁ
Odhlášky hráčov:
Lucia VOŽĎAROVÁ 0911 342 819 luciavozdarova@gmail.com
Prihlášky doručiť do (dátum, hodina):
19.1.2022, 19:00 na link: https://trn.sstz.sk/turnaj/2-spm-mladsie-ziacky-stk-funstar-topolcany/registration
Žrebovanie (čas a miestnosť):
V deň turnaja, športová hala
Vklad:
10,- € / hráč
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu SPM a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhra mladšie žiačky
Podmienky štartu:
Turnaje sú prístupné všetkým registrovaným hráčom príslušnej vekovej kategórie nasledovne: Maximálny počet hráčok na jednu kategóriu je 64 V prípade prekročenia tohto počtu majú právo štartu hráči a hráčky v poradí: - prvých 32 hráčov/hráčok podľa aktuálneho rebríčku bez ohľadu na vek. - následne majú právo štartu hráči/hráčky danej vekovej kategórie podľa rebríčku pre danú vekovú kategóriu - následne všetci ostatní podľa rebríčku pre danej vekovej kategórie - následne ostatní podľa dátumu prihlásenia TURNAJ SA USKUTOČŇUJE V REŽIME OTP!
Rozhodcovia:
Hráči si pri stoloch rozhodujú sami, prítomní budú 3 delegovaní, licencovaní rozhodcovia SSTZ, hlavný rozhodca turnaja a zástupca hlavného rozhodcu
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7:30 do 8:30h
Loptičky:
BUTTERFLY ☆☆☆ R40+
Ceny:
Diplomy, poháre
Sťažnosti, protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Upozornenie:
Počas celého turnaja je povinné dodržiavať nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19! Vo vnútorných priestoroch haly je povinné nosenie respirátorov (okrem hráčov počas zápasov) a dodržiavanie rozostupov
Ďalšie pokyny:
Konečný zoznam hráčok bude zverejnený 48 hodín pred začiatkom turnaja. Každý klub má nárok na MAX. jednu sprievodnú osobu (tréner, rodič, atď.) na každých 5 zúčastnených detí. Poprosím zástupcu klubu o zaslanie mena tejto osoby a názvu klubu na mail: luciavozdarova@gmail.com Všetky zúčastnené osoby staršie ako 12 rokov a 2 mesiace budú pred vstupom do haly povinné predložiť potvrdenie o OTP. Za osobu v režime OTP sa považuje: a) osoba kompletne očkovaná b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu; u detí do 18 rokov sa za antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách, c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
Dodatok k rozpisu súťaží SPM:
http://sstz.sk/subory/aktuality/Dodatok%20%C4%8D.1%20k%20rozpisu%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BE%C3%AD%20SPM%202021-22.pdf