2. SPM - NAJMLADŠIE ŽIACTVO, ŠKST BOŠANY

Kategória:
Najmladšie žiactvo (chlapci a dievčatá nar. 1.1.2011 a mladší)
Dátum:
30.10.2021 (sobota)
Usporiadateľ:
Z poverenia SSTZ stolnotenisový klub ŠKST Bošany
Adresa hracej miestnosti:
Športová hala Bošany, Krátka ul.
Nasadzovanie:
Na turnaji sa bude nasadzovať podľa rebríčka k 1.11.2021 (vydaný dňa 25.10.2021 na stránke sstz.sk). 2.SPM najmladšieho žiactva sa bude započítavať až do rebríčkov k 1.1.2022.
Riaditeľ turnaja:
Mgr. Branislav PAJDA
Hlavný rozhodca:
Lucia VOŽĎAROVÁ
Zástupca hlavného rozhodcu:
Jaroslav FREUND
Organizačný pracovník (meno, telefonický kontakt):
Ivan GAŠPARÍK st. 0902 064 296
Odhlášky hráčov:
Lucia VOŽĎAROVÁ 0911 342 819 luciavozdarova@gmail.com
Prihlášky doručiť do (dátum, hodina):
29.10.2021, 19:00 na link: https://trn.sstz.sk/turnaj/2-spm-najmladsie-ziactvo-skst-bosany/registration
Žrebovanie (čas a miestnosť):
V deň turnaja, športová hala
Vklad:
10,- € / hráč
Stravovanie:
Bufet v športovej hale
Ubytovanie:
Hotel Dávid, cez booking.com
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu SPM a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhra chlapcov a dvojhra dievčat
Podmienky štartu:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcom kategórii turnaja, alebo mladší. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalostí je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii. Turnaj sa uskutočňuje podľa COVID automatu v režime OTP!
Rozhodcovia:
Delegovaní licencovaní rozhodcovia
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7:30 do 8:30h
Loptičky:
Xushaofa 40+
Ceny:
Poháre, diplomy
Sťažnosti, protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Upozornenie:
Počas celého turnaja je povinné dodržiavať nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19! Vo vnútorných priestoroch haly je povinné nosenie rúšok (okrem hráčov počas zápasov).