4.SPM Dorastenci

Slovenský Pohár mládeže :
Dorastenci narodení 01.01. 2002 a mladší
Dátum konania:
28.3.2020 (sobota)
Usporiadateľ:
Stolnotenisový oddiel Spoje Bratislava
Adresa hracej miestnosti:
Hala SSTZ , Černockého 6 , Bratislava
Riaditeľ turnaja:
Anton Hamran ml.
Hlavný rozhodca:
Andrej Čajkovič
Zástupca hlavného rozhodcu:
Jakub Cibula
Organizačný pracovník (meno, telefonický kontakt):
Andrej Čajkovič , 0944 200 612
e-mail pre doručenie prihlášky:
registrácia cez prihlasovací formulár databáza SSTZ prosím , stospoje@stospoje.sk
Prihlášky doručiť do (dátum, hodina):
27.3.2020 , 19:00 hod
Žrebovanie (čas a miestnosť):
v deň konania po prezentácii
WWW stránka turnaja na ktorej budú zverejnené výsledky:
trn.sstz.sk
Vklad:
10 EUR za hráča
Stravovanie:
formou bufetu
Ubytovanie:
www.baronka.sk/kontakt/zoznam-kontaktov/ www.hotelprim.sk/
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhra
Podmienky štartu:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Aj v prípade kategórie najml. žiakov a žiačok je povinný reg. preukaz. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii.
Rozhodcovia:
Kvalifikovaní, delegovaní
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30
Loptičky *** (značka, farba):
Joola *** flash
Ceny:
Poháre, diplomy
Sťažnosti, protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Všeobecné ustanovenia:
Prihlášky musia byť doručené výhradne elektronicky e-mailom na adresu uvedenú v bode 9. Prihlášky budú spätne potvrdzované. Protest na základe nepotvrdenej prihlášky nebude prejednávaný. Prihláška okrem ostaných náležitostí v zmysle predpisu pre SPM musí obsahovať aj registračné čísla hráčov. Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov. Riaditeľ turnaja: , v.r. Hlavný rozhodca v.r.