Humenská školská liga I.

#1
Meno a priezvisko:MATEJ MIKO
Klub:ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2009 / 30.06.2023
#2
Meno a priezvisko:JAKUB MIKO
Klub:ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2006 / 30.06.2023
#3
Meno a priezvisko:JOZEF MITRÍK
Klub:ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2007 / 30.06.2022
#4
Meno a priezvisko:SAMUEL SIMČO
Klub:ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2006 / 30.06.2022
#5
Meno a priezvisko:NELA DADEJOVÁ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2008 / 08.06.2021
#6
Meno a priezvisko:ADAM STOJÁK
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2011 / 30.06.2022
#7
Meno a priezvisko:VANESA ŠKUTOVÁ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2009 / 30.06.2024
#8
Meno a priezvisko:SOŇA ĎURAŠKOVÁ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2008 / 30.06.2023
#9
Meno a priezvisko:MAREK BENEJ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2010 / 30.06.2024
#10
Meno a priezvisko:MICHAL ŠALATA
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2006 / 30.06.2021
#11
Meno a priezvisko:PETER ČERNIGA
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2008 / 30.06.2021
#12
Meno a priezvisko:ANNA DUDOVÁ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2012 / 30.06.2024
#13
Meno a priezvisko:MARKO FIRKO
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2013 / 30.06.2023
#14
Meno a priezvisko:BARBORA KMECOVÁ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2012 / 30.06.2024
#15
Meno a priezvisko:TIMOTEJ ŠVEC
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2010 / 30.06.2024
#16
Meno a priezvisko:JAROSLAVA HODOROVÁ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2013 / 30.06.2025
#17
Meno a priezvisko:SAMUEL LEBLOCH
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2013 / 30.06.2024
#18
Meno a priezvisko:JULIA GRECOVÁ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2007 / 30.06.2021
#19
Meno a priezvisko:ALŽBETA FEDURCOVÁ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2006 / 30.06.2024
#20
Meno a priezvisko:RADOSLAV PANČIŠIN
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2006 / 30.06.2021
#21
Meno a priezvisko:ADAM ADAMEK
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2008 / 30.06.2024
#22
Meno a priezvisko:ADAM BARNA
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2013 / 30.06.2024
#23
Meno a priezvisko:HANKA BENEJOVÁ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2008 / 30.06.2024
#24
Meno a priezvisko:JAKUB BOBER
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2013 / 30.06.2024
#25
Meno a priezvisko:VIKTÓRIA BOČANOVÁ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2008 / 30.06.2024
#26
Meno a priezvisko:DAMIÁN ČERNEGA
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2013 / 30.06.2024
#27
Meno a priezvisko:VLADIMÍR ČERNIGA
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2014 / 30.06.2026
#28
Meno a priezvisko:JURAJ FABIAN
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2012 / 30.06.2024
#29
Meno a priezvisko:ŠIMON GALAJDA
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2012 / 30.06.2024
#30
Meno a priezvisko:JURAJ HODOR
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2013 / 30.06.2024
#31
Meno a priezvisko:DOMINIK HORNÝ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2010 / 30.06.2026
#32
Meno a priezvisko:MATIAS HUMENÍK
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2013 / 30.06.2024
#33
Meno a priezvisko:MICHAL JANOŠOV
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2008 / 30.06.2021
#34
Meno a priezvisko:DAMIÁN KELLER
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2013 / 30.06.2024
#35
Meno a priezvisko:NATAŠA KERTÉSZOVÁ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2008 / 30.06.2024
#36
Meno a priezvisko:ADAM MARCINČÁK
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2006 / 30.06.2021
#37
Meno a priezvisko:EMA MARCINČÁKOVÁ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2010 / 30.06.2022
#38
Meno a priezvisko:NATÁLIA MILČÁKOVÁ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2012 / 30.06.2024
#39
Meno a priezvisko:PETRA MILČÁKOVÁ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2009 / 30.06.2024
#40
Meno a priezvisko:TOBIÁŠ PETRO
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2013 / 30.06.2024
#41
Meno a priezvisko:DÁVID STYRANČÁK
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2013 / 30.06.2024
#42
Meno a priezvisko:MATÚŠ ŠALATA
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2008 / 30.06.2024
#43
Meno a priezvisko:TOMÁŠ URBAN
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2008 / 30.06.2024
#44
Meno a priezvisko:MAREK GIBAS
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2006 / 30.06.2025
#45
Meno a priezvisko:ALEX DEMETER
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2007 / 30.06.2025
#46
Meno a priezvisko:MAROŠ ANDREJKOVIČ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2008 / 30.06.2025
#47
Meno a priezvisko:OLIVER KMIŤ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2007 / 30.06.2025
#48
Meno a priezvisko:MICHAL JEVČÁK
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2008 / 30.06.2025
#49
Meno a priezvisko:ŠIMON SENTIVAN
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2008 / 30.06.2024
#50
Meno a priezvisko:Dávid KAPÁK
Klub:-
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2007 / -
#51
Meno a priezvisko:Daniel PAVELICA
Klub:-
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2007 / -
#52
Meno a priezvisko:LUKÁŠ KAKOŠ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2008 / 30.06.2024
#53
Meno a priezvisko:LUKÁŠ LIPA
Klub:-
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2007 / -
#54
Meno a priezvisko:MICHAL CHALČÁK
Klub:-
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2007 / -
#55
Meno a priezvisko:BETY CREA
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2010 / 30.06.2026
#56
Meno a priezvisko:SOPHIA PUŠKÁROVÁ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2012 / 30.06.2026
#57
Meno a priezvisko:ZOJA CIPROVÁ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2011 / 30.06.2026
#58
Meno a priezvisko:OLÍVIA KOČANOVÁ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2012 / 30.06.2026
#59
Meno a priezvisko:VALENTÍNA BARICOVÁ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2012 / 30.06.2026
#60
Meno a priezvisko:SOFIA SABOVÁ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2012 / 30.06.2026
#61
Meno a priezvisko:LEA BENEJOVÁ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2012 / 30.06.2026
#62
Meno a priezvisko:ŠARKA ŠIMORDOVÁ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2011 / 30.06.2026
#63
Meno a priezvisko:STANISLAV UFNÁR
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2011 / 30.06.2026
#64
Meno a priezvisko:DENIS BIALÝ
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2011 / 30.06.2026
#65
Meno a priezvisko:QUIDO LOPATA
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2011 / 30.06.2026
#66
Meno a priezvisko:ŠIMON ŠURINA
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2012 / 30.06.2026
#67
Meno a priezvisko:TOMÁŠ PĽUTA
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2012 / 30.06.2026
#68
Meno a priezvisko:FILIP ŠČERBA
Klub:ŠKST HUMENNÉ
Krajina: Slovensko
Rok nar. / Licencia:2011 / 30.06.2026