HUMENSKÁ ŠKOLSKÁ LIGA II.

Propozície:
Viď propozície HEŠSTL I. kolo