HUMENSKÁ ŠKOLSKÁ LIGA III.

Propozície:
Viď propozície HEŠSTL I. kolo