I. SPM - najmladší žiaci, STC ŠKST Bratislava

Kategória:
najmladší žiaci U11, nar. 1.1.2011 a mladší
Dátum konania::
18.09.2021 (sobota)
Usporiadateľ::
Z poverenia SSTZ stolnotenisový klub STC ŠKST Bratislava
Adresa herne::
ŠKST Aréna Bratislava, Stará Vajnorská 11725/14
Riaditeľ turnaja::
Lucia Čolovičková
Hlavný rozhodca::
Jaroslav Freund
Zástupca hl. rozhodcu::
Janka Krajčovičová
Organizačný pracovník::
Martin Jaslovský
Prihlášky doručiť do::
17.09.2021 do 19,00 hod. na https://trn.sstz.sk/turnaj/i-spm-najmladsi-ziaci-stc-skst-bratislava/registration
Odhlasovanie z turnaja::
Jaroslav Freund, jaro.freund@gmail.com
Žrebovanie::
v deň konania turnaja, športová hala
Vklad::
10,- EUR/hráč
Stravovanie::
Bufet
Ubytovanie::
Hotel Color, Hotel Prim, www.booking.com
Predpis::
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu SPM a týchto propozícií
Súťaže::
Dvojhra chlapci
Podmienka účasti::
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom
Rozhodcovia::
Licencovaní rozhodcovia delegovaní STC ŠKST Bratislava
Prezentácia::
V deň konania turnaja od 7,30 do 8,30 hod.
Loptičky::
Joola Flash ***
Ceny::
Diplomy, poháre
Sťažnosti a protesty::
V zmysle súťažného poriadku
Upozornenie COVID-19::
Počas celého turnaja sú všetci účastníci povinní dodržiavať nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19! Turnaj sa uskutoční v režime OTP.