MAJSTROVSTVÁ BB KRAJA 2021 - ML. ŽIACTVO A DORAST

Kategória:
Mladšie žiactvo a dorast
Dátum konania:
3.7.2021
Usporiadateľ:
MSK Žiar nad Hronom
Adresa hracej miestnosti:
Telocvičňa ZŠ Dr. ZŠ Ul. Dr. Janského č.2, Žiar nad Hronom
Riaditeľ turnaja:
Ing. Jozef Barniak
Hlavný rozhodca:
Igor Valuška
Zástupca hlavného rozhodcu:
Ing. Zuzana Perháčová
Organizačný pracovník:
Ing. Jozef Barniak
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 8:00 do 8.30 hod
Časový rozpis:
08:30 – 09:00 žrebovanie, 09:00 začiatok súťaží
Prihlášky doručiť do (dátum, hodina):
Piatok 2.7.2021 do 19:00 hod. e-mail:barniakjozef@gmail.com
Žrebovanie:
Žrebovanie 3.7.2021 o 8.30 hod., v hracej miestnosti pri stolíku HR, nasadzovanie podľa rebríčka SR
WWW stránka na ktorej budú zverejnené výsledky:
www.kstzbb.sk https://trn.sstz.sk/
Vklad:
5 UER
Stravovanie:
vlastné
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie MK a týchto propozícií. Aj pri malom počte zúčastnených dievčat budú hrať samostatnú kategóriu.
Súťaže:
Dvojhra + štvorhra, dievčatá a chlapci. Hrá sa na 3 víťazné sety z 5 1.stupeň – skupiny, 2.stupeň – vyraďovací.
Podmienky štartu:
Registrovaní hráči *
Rozhodcovia:
Určí hlavný rozhodca
Loptičky *** (značka, farba):
Tibhar 40+
Ceny:
Poháre, diplomy
Všeobecné ustanovenia:
Prihlášky musia byť doručené výhradne elektronicky e-mailom na adresu uvedenú v bode 10. Prihlášky budú spätne potvrdzované. Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.