Majstrovstvá SR 2019/2020 - Dorast

Usporiadateľ::
Z poverenia Slovenského stolnotenisového zväzu STK ŠKST Bratislava
Dátum::
4. - 5. júla 2020
Miesto::
ŠKST Aréna, Stará Vajnorská 11725, Bratislava
Organizačný výbor::
predseda organizačného výboru: Lucia Čolovičková
:
riaditeľ súťaže: Janka Krajčovičová
:
hlavný rozhodca: Jaroslav Freund
:
zástupca hlavného rozhodcu : Janka Krajčovičová
:
lekár: Jana Straková
Prihlášky::
Vedúci krajov/regiónu sú povinní potvrdiť organizátorovi účasť nominovaných hráčov do 1.7.2020 vrátane a nahlásiť neúčasť nominovaných hráčov. Vedúci krajov/regiónov, z ktorých sú náhradníci, sú povinní poskytnúť organizátorovi telefonický kontakt na osobu, ktorá v prípade potreby zabezpečí účasť náhradníka, ak o to požiada hlavný rozhodca v prípade neúčasti niektorého z nominovaných hráčov. Uvedené informácie je potrebné zaslať na adresu: Lucia Čolovičková, 0948 131 114, turnaje.centrum@gmail.com
Žrebovanie: :
Dňa 3.7.2020 o 19,00 hod. ŠKST Aréna, Stará Vajnorská 11725, Bratislava Pri žrebovaní treba dodržať zásadu triedenia podľa klubov.
Ubytovanie: :
Na vlastné náklady na základe objednávky do 1.7.2020. http://www.hotelcolor.sk http://hotel-remy.mozello.com/
Stravovanie::
Zabezpečí usporiadateľ na náklady SSTZ. Sobota: teplý obed a večeru resp. balíček pre nominovaných hráčov, rozhodcov, vedúcich výprav a delegáta Nedeľa: raňajky a obed pre postupujúcich hráčov, vedúcich krajov, rozhodcov a delegáta
Cestovné::
Na vlastné náklady.
Úhrada::
Usporiadateľ uhradí cestovné a odmenu rozhodcom za rozhodovanie. Usporiadateľ uhradí ubytovanie vedúcim krajov, delegátovi a hráčom, ktorí sa dostanú do semifinále, na deň 4.5.2020
Výsledky::
https://trn.sstz.sk/ Usporiadateľ je povinný aktualizovať výsledky a zoznam účastníkov nasledovne: Zoznam účastníkov raz denne v pondelok, utorok a stredu pred M SR v čase od 17:00 do 19:00, vo štvrtok do 10:00.
Predpis::
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, Súťažného poriadku a podľa ustanovení tohto rozpisu
Súťaže::
1. Dvojhra dorastencov 2. Štvorhra dorastencov 3. Dvojhra dorasteniek 4. Štvorhra dorasteniek 5. Zmiešaná štvorhra
Dorastenci :
1.stupeň - skupinový (8 skupín po 4 hráčoch na 4 víťazné sety zo 7) do druhého stupňa postupujú prví dvaja hráči zo skupiny. 2. stupeň - vyraďovací (4 víťazné sety zo 7)
Dorastenky::
1.stupeň - skupinový (8 skupín po 3 hráčkach na 4 víťazné sety zo 7) do druhého stupňa postupujú prvé dve hráčky zo skupín. 2. stupeň - vyraďovací (4 víťazné sety zo 7).
Štvorhry: :
Vyraďovací systém na 3 víťazné sety z 5.
Právo štartu: :
Štartuje prvých 32 hráčov a 24 hráčok podľa rebríčkového postavenia k 1.5.2020. Náhradníci podľa rebríčka k 1.5.2020.
Časový rozpis::
4.7.2020 prezentácia: 7:45 - 8:30 hod. /// zahájenie: 8:45 hod. /// začiatok súťaží: 9:00 hod. - pokračovanie podľa rozpisu /// večera: balíček na cestu /// 5.7.2020 pokračovanie súťaží: 9:00 hod. podľa rozpisu
Loptičky: :
Butterfly (plastové) S40+
Rozhodcovia: :
Hlavného rozhodcu a zástupcu hlavného rozhodcu deleguje komisia rozhodcov SSTZ. Rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca. Rozhodcov k stolom zabezpečuje usporiadateľ.
Tituly: :
Víťazi jednotlivých súťaží získajú titul M SR pre rok 2020. Hráči umiestnení na 1. - 3. mieste obdržia medaily a diplomy a vo dvojhrách aj poháre.
Námietky: :
Podávajú sa v zmysle „ Súboru predpisov SSTZ“.
Zástupca VV SSTZ::
Ing. Roman Grigel