MAJSTROVSTVÁ SR 2020/2021, DORAST - KVALIFIKÁCIA

Usporiadateľ:
Slovenský stolnotenisový zväz
Dátum:
21.mája 2021
Miesto:
Hala SSTZ, Černockého 6, Bratislava
Organizačný výbor:
Predseda organizačného výboru:
Ing. Anton Hamran
Riaditeľ súťaže:
Mgr. Bc. Ivica Hatalová
Organizačný pracovník:
Ing. Tomáš Šereda
Technický pracovník:
Stanislav Becáni
Hlavný rozhodca:
Ing. Jaroslav Freund
Zástupca hlavného rozhodcu:
Mgr. Matej Hamran LLM.
Zástupca hlavného rozhodcu:
Jakub Cibula
Lekár:
MUDr. František Pisarčík
Prihlášky:
Prihlasuje sa priamo cez https://trn.sstz.sk/ Môžu sa prihlásiť všetci registrovaní hráči a hráčky nar. od 1.1.2003 do 31.12.2005, tiež prvých 32 hráčov a hráčok aktuálne rebríčku dorastu a 16 hráčov a hráčok aktuálneho rebríčka staršieho žiactva. Ukončenie prihlášok je 16.5.2021 do 23:59.
Žrebovanie:
Dňa 20.5.2021 o 19,00 hod. hala SSTZ, Černockého 6, Bratislava Pri žrebovaní treba dodržať zásadu triedenia podľa klubov.
Ubytovanie:
Na vlastné náklady
Stravovanie:
Na vlastné náklady
Cestovné:
Na vlastné náklady
Úhrada:
Usporiadateľ uhradí cestovné a odmenu rozhodcom za rozhodovanie.
Výsledky:
https://trn.sstz.sk/
Technické ustanovenia:
Predpis: :
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, Súťažného poriadku a podľa ustanovení tohto rozpisu. Všetci účastníci sa musia riadiť COVID protokolom, ktorý je v prílohe.
Súťaže:
1. Kvalifikácia dorastencov 2. Kvalifikácia dorasteniek
Systém súťaže:
dorastenci:
kvalifikácia - skupinový, počet skupín a počet postupujúcich zo skupín určí hlavný rozhodca (prípadnú baráž) podľa počtu prihlásených hráčov . Všetky zápasy skupinách sa hrajú na 3 víťazné sety z piatich. Z kvalifikácie postupuje 32 hráčov na M SR. (Prvých 8 hráčov podľa rebríčku k 1.5.2021 prihlásených do kvalifikácie postupuje priamo na M SR, kvalifikáciu na M SR nehrajú, ďalších 24 najlepších hráčov postúpi z kvalifikácie).
dorastenky:
kvalifikácia - skupinový, počet skupín a počet postupujúcich zo skupín určí hlavný rozhodca (prípadnú baráž) podľa počtu prihlásených hráčov . Všetky zápasy skupinách sa hrajú na 3 víťazné sety z piatich. Z kvalifikácie postupuje 24 hráčok na M SR. (Prvých 8 hráčok podľa rebríčku k 1.5.2021 prihlásených do kvalifikácie postupuje priamo na M SR, kvalifikáciu na M SR nehrajú, ďalších 16 najlepších hráčok postúpi z kvalifikácie).
Právo štartu:
Môžu prihlásiť všetci registrovaní hráči a hráčky nar. od 1.1.2003 do 31.12.2005 a tiež prvých 16 hráčov a hráčok aktuálneho rebríčka starších žiakov
Časový rozpis: :
21.5.2021 antigénové testovanie 7:00 – 9:00 prezentácia 8:00 – 9:00 (všetkých hráčov a hráčok, kvalifikácie aj hl. súťaže) začiatok súťaží 10:00
Loptičky:
Butterfly (plastové) S40+
Rozhodcovia:
Hlavného a zástupcu hlavného rozhodcu deleguje komisia rozhodcov SSTZ . Rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca. Rozhodcov k stolom zabezpečuje usporiadateľ.
Námietky:
Podávajú sa v zmysle „ Súboru predpisov SSTZ“.
Zástupca VV SSTZ:
Ing. Roman Grigel
COVID-19 protokol:
Organizácia kvalifikácie na M SR ako aj samotných M SR vychádza z opatrení, ktoré sú uvedené vo Vyhláške č. 186 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí: § 4 ods. 1 Zákaz hromadných podujatí sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí: a) hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto. OPATRENIA PRED VSTUP DO HALY: • Každý účastník – hráč, rozhodca, tréner, organizátor, je povinný sa pred vstupom na miesto organizácie M SR alebo kvalifikácie otestovať – antigénovým testom, ktorý je zabezpečený organizátorom. Testovaní budú všetci /aj tí, ktorí sú po prekonaní ochorenia a aj tí, ktorí sú zaočkovaní/. 21.5.2021 – Antigénové testovanie 7:00 – 9:00 hod. – Kvalifikácia na M SR juniorov 22.5.2021 – Antigénové testovanie 7:00 – 9:00 hod. – M SR juniori • Vstup na kvalifikáciu alebo M SR je povolený len pre: hráčov, trénerov, rozhodcov a organizátorov + (Každý jeden hráč môže mať maximálne jednu sprievodnú osobu – zákonný zástupca, resp. tréner) • V prípade záujmu o antigénové testovanie sprievodných osôb v MOMke, ktorú zabezpečuje SSTZ pred podujatím, je potrebné aby sa tieto osoby nahlásili vopred do 17.5.2021 na email sstz2@sstz.sk. Treba uviesť: priezvisko, meno, adresu, t.č. a rodné číslo. • Zákaz obecenstva, divákov • Každý účastník po získaní potvrdenia o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 je povinný preukázať sa týmto potvrdením. Každý po absolvovaní testu dostane okrem potvrdenia aj „náramok“, ktorým sa bude preukazovať pre lepšie rozpoznanie organizátorov. • Bude zabezpečená organizácia evidencie všetkých účastníkov – pre preukázanie RÚVZ BA • V prípade, že niektorý z účastníkov bude indikovaný ako pozitívny na ochorenie na COVID-19, tak sa nemôže podujatia zúčastniť. Rovnako tak osoby z jeho úzkej blízkosti – osoby cestujúce s ním autom, resp. vlakom. Týka sa to rovnako tak aj trénerov a rozhodcov. OPATRENIA POČAS PRIEBEHU TURNAJA: • V priestoroch interiéru haly – vnútorných priestorov umožniť vstup a pohyb len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor FFP2). • Prekryté horné dýchacie cesty nemusia mať len hráči nachádzajúci sa v priestoroch hracej plochy /táto výnimka neplatí pre rozhodcov/. PRED ZÁPASOM: • Stolíky v Call area musia byť vzdialené aspoň 2 m od seba • Hráči si musia dezinfikovať ruky pred výberom loptičiek • Dodržovať odstup medzi hráčmi a rozhodcom aspoň 1,5 m • Rozhodca si musí dezinfikovať ruky pred aj po výbere loptičiek POČAS ZÁPASU: • Pri vstupe do kurtu rozhodcovia vstupujú pred hráčmi • Rozhodca vykoná žrebovanie pred rozhodcovským stolíkom, pričom hráči zostanú stáť na svojich stranách vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od rozhodcu. • Počas procedúr prezentácie zápasu musia rozhodcovia a hráči stále dodržiavať primeranú vzdialenosť aspoň 1,5 m • Rozhodcovia a hráči si nesmú podávať ruky. • Hráči nesmú používať vlastné uteráky na utieranie stola. V prípade potreby vyčistenia stola, hráči požiadajú o to rozhodcu. • Zákaz dýchania na loptičku. • Zákaz utierania si ruky o povrch stola. • Počas zápasu si hráči nebudú meniť strany stola. PO SKONČENÍ ZÁPASU (STRETNUTIA): • Rozhodcovia a hráči si nesmú podať ruky. • Rozhodcovia po každom zápase vydezinfikujú stôl a po skončení ( zápasu) aj priestor rozhodcov a priestor pre hráčov a trénera.