MAJSTROVSTVÁ SR 2020/2021, DORAST

Usporiadateľ:
Slovenský stolnotenisový zväz
Dátum:
22. - 23. mája 2021
Miesto:
Hala SSTZ, Černockého 6, Bratislava
Organizačný výbor:
Predseda organizačného výboru:
Ing. Anton Hamran
Riaditeľ súťaže:
Mgr. Bc. Ivica Hatalová
Organizačný výbor:
Ing. Tomáš Šereda
Technické ustanovenia:
Stanislav Becáni
Ekonóm:
Ing. Jakub Suchý
Hlavný rozhodca:
Ing. Jaroslav Freund
Zástupca hlavného rozhodcu:
Mgr. Matej Hamran LLM.
Zástupca hlavného rozhodcu:
Jakub Cibula
Lekár:
Mudr. František Pisarčík
Prihlášky:
32 najlepších dorastencov a 24 dorasteniek z kvalifikácie. (Netreba sa už zvlášť prihlasovať)
Žrebovanie:
Dňa 21.5.2021 po odohraní kvalifikácie na MSR v hale SSTZ. Pri žrebovaní treba dodržať zásadu triedenia podľa klubov
Stravovanie:
Zabezpečí usporiadateľ na náklady SSTZ sobota: teplý obed a večeru resp. balíček pre nominovaných hráčov, rozhodcov, vedúcich výprav a delegáta/ nedeľa: raňajky a obed pre postupujúcich hráčov, vedúcich krajov, rozhodcov a delegáta
Cestovné:
Na vlastné náklady
Úhrada:
Usporiadateľ uhradí cestovné a odmenu rozhodcom za rozhodovanie. Usporiadateľ uhradí ubytovanie vedúcim krajov, delegátovi a hráčom, ktorí sa dostanú do semifinále, na deň 22.5.2021.
Výsledky:
https://trn.sstz.sk/
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, Súťažného poriadku a podľa ustanovení tohto rozpisu. Všetci účastníci sa musia riadiť COVID protokolom, ktorý je v prílohe.
Súťaže:
1. Dvojhra dorastencov 2. Dvojhra dorasteniek 3. Štvorhra dorastencov 4. Štvorhra dorasteniek 5. Zmiešaná štvorhra
Systém súťaže:
Dorastenci:
1.stupeň (32 hráčov – 8 nasadených podľa rebríčka, 24 z kvalifikácie) - skupinový (8 skupín po 4 hráčoch na 4 víťazné sety zo 7) do druhého stupňa postupujú prví dvaja hráči zo skupiny./ 2. stupeň - vyraďovací (4 víťazné sety zo 7)
Dorastenky:
1.stupeň (24 hráčok – 8 nasadených podľa rebríčka, 16 z kvalifikácie) - skupinový (8 skupín po 3 hráčkach na 4 víťazné sety zo 7) do druhého stupňa postupujú prvé dve hráčky zo skupín. 2. stupeň - vyraďovací (4 víťazné sety zo 7). štvorhry: vyraďovací systém na 3 víťazné sety z 5.
Právo štartu:
32 najlepších dorastencov a 24 dorasteniek z kvalifikácie.
Časový rozpis:
22.5.2021 antigénové testovanie 7:00 – 8:45 zahájenie 8:45 hod. začiatok súťaží 9:00 hod. - pokračovanie podľa rozpisu večera balíček na cestu/ 23.5.2021 pokračovanie súťaží 9:00 hod. podľa rozpisu
Loptičky: :
Butterfly (plastové) S40+
Rozhodcovia:
Hlavného a zástupcu hlavného rozhodcu deleguje komisia rozhodcov SSTZ . Rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca. Rozhodcov k stolom zabezpečuje usporiadateľ.
Tituly:
Víťazi jednotlivých súťaží získajú titul M SR pre rok 2021. Hráči, umiestnení na 1. - 3. mieste obdržia medaily a diplomy a vo dvojhrách aj poháre.
Námietky:
Podávajú sa v zmysle „ Súboru predpisov SSTZ“.
Zástupca VV SSTZ:
Ing. Roman Grigel
COVID-19 protokol:
Organizácia kvalifikácie na M SR ako aj samotných M SR vychádza z opatrení, ktoré sú uvedené vo Vyhláške č. 208 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí: § 4 ods. 1 Zákaz hromadných podujatí sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí: a) hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto. OPATRENIA PRED VSTUP DO HALY: • Každý účastník – hráč, rozhodca, tréner, organizátor, je povinný sa pred vstupom na miesto organizácie M SR alebo kvalifikácie sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín. • Výnimka z testovania podľa Vyhlášky č.208 §7: 1) Ak táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach: a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami e) ide o osobu do 10 rokov veku. • Antigénové testovanie, ktoré je zabezpečený organizátorom. 21.5.2021 – Antigénové testovanie 7:00 – 9:00 hod. – Kvalifikácia na M SR juniorov 22.5.2021 – Antigénové testovanie 7:00 – 9:00 hod. – M SR juniori • Vstup na kvalifikáciu alebo M SR je povolený len pre: hráčov, trénerov, rozhodcov a organizátorov + (Každý jeden hráč môže mať maximálne jednu sprievodnú osobu – zákonný zástupca, resp. tréner) • V prípade záujmu o antigénové testovanie sprievodných osôb v MOMke, ktorú zabezpečuje SSTZ pred podujatím, je potrebné aby sa tieto osoby nahlásili vopred do 17.5.2021 na email sstz2@sstz.sk. Treba uviesť: priezvisko, meno, adresu, t.č. a rodné číslo. • Zákaz obecenstva, divákov • Každý účastník po získaní potvrdenia o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 je povinný preukázať sa týmto potvrdením. Každý po absolvovaní testu dostane okrem potvrdenia aj „náramok“, ktorým sa bude preukazovať pre lepšie rozpoznanie organizátorov. • Bude zabezpečená organizácia evidencie všetkých účastníkov – pre preukázanie RÚVZ BA • V prípade, že niektorý z účastníkov bude indikovaný ako pozitívny na ochorenie na COVID-19, tak sa nemôže podujatia zúčastniť. Rovnako tak osoby z jeho úzkej blízkosti – osoby cestujúce s ním autom, resp. vlakom. Týka sa to rovnako tak aj trénerov a rozhodcov. OPATRENIA POČAS PRIEBEHU TURNAJA: • V priestoroch interiéru haly – vnútorných priestorov umožniť vstup a pohyb len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor FFP2). • Prekryté horné dýchacie cesty nemusia mať len hráči nachádzajúci sa v priestoroch hracej plochy /táto výnimka neplatí pre rozhodcov/. PRED ZÁPASOM: • Stolíky v Call area musia byť vzdialené aspoň 2 m od seba • Hráči si musia dezinfikovať ruky pred výberom loptičiek • Dodržovať odstup medzi hráčmi a rozhodcom aspoň 1,5 m • Rozhodca si musí dezinfikovať ruky pred aj po výbere loptičiek POČAS ZÁPASU: • Pri vstupe do kurtu rozhodcovia vstupujú pred hráčmi • Rozhodca vykoná žrebovanie pred rozhodcovským stolíkom, pričom hráči zostanú stáť na svojich stranách vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od rozhodcu. • Počas procedúr prezentácie zápasu musia rozhodcovia a hráči stále dodržiavať primeranú vzdialenosť aspoň 1,5 m • Rozhodcovia a hráči si nesmú podávať ruky. • Hráči nesmú používať vlastné uteráky na utieranie stola. V prípade potreby vyčistenia stola, hráči požiadajú o to rozhodcu. • Zákaz dýchania na loptičku. • Zákaz utierania si ruky o povrch stola. • Počas zápasu si hráči nebudú meniť strany stola. PO SKONČENÍ ZÁPASU (STRETNUTIA): • Rozhodcovia a hráči si nesmú podať ruky. • Rozhodcovia po každom zápase vydezinfikujú stôl a po skončení ( zápasu) aj priestor rozhodcov a priestor pre hráčov a trénera.