MAJSTROVSTVÁ SR 2020/2021, STARŠIE ŽIACTVO - KVALIFIKÁCIA

Usporiadateľ:
STC ŠKST Bratislava
Dátum:
4.júna 2021
Miesto:
ŠKST Aréna, Stará Vajnorská 11725, Bratislava
Organizačný výbor:
Predseda organizačného výboru:
Bc. Lucia Čolovičková
Riaditeľ súťaže:
Jana Krajčovičová
Organizačný pracovník:
Bc. Lucia Čolovičková
Technický pracovník:
Martin Jaslovský
Hlavný rozhodca:
Stanislav Sládkovič
Zástupca hlavného rozhodcu:
Ing. Erich Reho
Zástupca hlavného rozhodcu:
Marcela Petríková
Lekár:
Mudr. Jana Straková
Prihlášky:
Prihlasuje sa priamo cez https://trn.sstz.sk/ Môžu prihlásiť všetci registrovaní hráči a hráčky nar. od 1.1.2006 do 31.12.2007, tiež prvých 32 hráčov a hráčok aktuálne rebríčku staršieho žiactva a 16 hráčov a hráčok aktuálneho rebríčka mladšieho žiactva. Ukončenie prihlášok je 30.5.2021 do 23:59.
Žrebovanie:
Dňa 3.6.2021 o 19,00 hod. ŠKST Aréna, Stará Vajnorská Pri žrebovaní treba dodržať zásadu triedenia podľa klubov.
Ubytovanie:
Na vlastné náklady na základe objednávky do 30.5.2021. http://www.hotelcolor.sk http://hotel-remy.mozello.com/
Stravovanie:
Na vlastné náklady
Cestovné:
Na vlastné náklady
Úhrada:
Usporiadateľ uhradí cestovné a odmenu rozhodcom za rozhodovanie.
Výsledky:
https://trn.sstz.sk/
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, Súťažného poriadku a podľa ustanovení tohto rozpisu. Všetci účastníci sa musia riadiť COVID protokolom, ktorý je v prílohe.
Súťaže:
1. Kvalifikácia starších žiakov / 2. Kvalifikácia starších žiačok
Systém súťaže::
Starší žiaci:
kvalifikácia - skupinový, počet skupín a počet postupujúcich zo skupín určí hlavný rozhodca (prípadnú baráž) podľa počtu prihlásených hráčov . Všetky zápasy skupinách sa hrajú na 3 víťazné sety z piatich. Z kvalifikácie postupuje 32 hráčov na M SR. (Prvých 8 hráčov podľa rebríčku k 1.5.2021 prihlásených do kvalifikácie postupuje priamo na M SR, kvalifikáciu na M SR nehrajú, ďalších 24 najlepších hráčov postúpi z kvalifikácie).
Staršie žiačky:
kvalifikácia - skupinový, počet skupín a počet postupujúcich zo skupín určí hlavný rozhodca (prípadnú baráž) podľa počtu prihlásených hráčov . Všetky zápasy skupinách sa hrajú na 3 víťazné sety z piatich. Z kvalifikácie postupuje 24 hráčok na M SR. (Prvých 8 hráčok podľa rebríčku k 1.5.2021 prihlásených do kvalifikácie postupuje priamo na M SR, kvalifikáciu na M SR nehrajú, ďalších 16 najlepších hráčok postúpi z kvalifikácie).
Právo štartu:
Môžu prihlásiť všetci registrovaní hráči a hráčky nar. od 1.1.2006 do 31.12.2007, tiež prvých 32 hráčov a hráčok aktuálne rebríčku staršieho žiactva a 16 hráčov a hráčok aktuálneho rebríčka mladšieho žiactva.
Časový rozpis:
4.6.2021 antigénové testovanie 7:00 – 9:00 prezentácia 8:00 – 9:00 (všetkých hráčov a hráčok, kvalifikácie aj hl. súťaže) začiatok súťaží 10:00
Loptičky:
Butterfly (plastové) S40+
Rozhodcovia:
Hlavného a zástupcu hlavného rozhodcu deleguje komisia rozhodcov SSTZ . Rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca.
Námietky:
Podávajú sa v zmysle „ Súboru predpisov SSTZ“.
Zástupca VV SSTZ:
Ing. Roman Grigel
COVID-19 protokol:
COVID-19 PROTOKOL M SR STARŠIEHO ŽIACTVA A KVALIFIKÁCIA NA M SR STARŠIEHO ŽIACTVA Organizácia kvalifikácie na M SR a M SR staršieho žiactva vychádza z opatrení, ktoré sú uvedené vo Vyhláške č. 208 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí: (3) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí: a) hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie bez konzumácie pokrmov a nápojov s maximálnou dĺžkou 48 hodín. OPATRENIA PRED VSTUPOM DO HALY: • Každý účastník je povinný pred vstupom do haly sa preukázať antigénovým, alebo PCR testom, nie starším ako 12 hodín. V prípade že účastník spĺňa výnimku z testovania, musí sa preukázať dokladom o očkovaní na COVID 19, alebo prekonaní choroby COVID-19. Následne každý účastník dostane aj „náramok“, ktorým sa bude musieť preukazovať pre lepšie rozpoznanie organizátorov. Výnimky z testovania podľa vyhlášky č.208 §7: a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami e) ide o osobu do 10 rokov veku. • Usmernenie ohľadom antigénového testovania bude vydané neskôr na stránke SSTZ Predbežne sa bude testovať pred halou STC ŠKST Bratislava: 4.6.2021 – Antigénové testovanie 7:00 – 8:30 hod. – kvalifikácia na M SR st. žiactva 5.6.2021 – Antigénové testovanie 7:00 – 8:30 hod. – M SR st. žiactva • Vstup na kvalifikáciu alebo M SR je povolený len pre: hráčov, trénerov, rozhodcov a organizátorov + (Každý jeden hráč môže mať maximálne jednu sprievodnú osobu – zákonný zástupca, resp. tréner) • Zákaz obecenstva, divákov • Bude zabezpečená organizácia evidencie všetkých účastníkov – pre preukázanie RÚVZ BA • V prípade, že niektorý z účastníkov bude indikovaný ako pozitívny na ochorenie na COVID-19, tak sa nemôže podujatia zúčastniť. Rovnako tak osoby z jeho úzkej blízkosti – osoby cestujúce s ním autom, resp. vlakom. Týka sa to rovnako tak aj trénerov a rozhodcov. OPATRENIA POČAS PRIEBEHU TURNAJA: • V priestoroch interiéru haly – vnútorných priestorov umožniť vstup a pohyb len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor FFP2). • Prekryté horné dýchacie cesty nemusia mať len hráči nachádzajúci sa v priestoroch hracej plochy /táto výnimka neplatí pre rozhodcov/. PRED ZÁPASOM: • Stolíky v Call area musia byť vzdialené aspoň 2 m od seba • Hráči si musia dezinfikovať ruky pred výberom loptičiek • Dodržovať odstup medzi hráčmi a rozhodcom aspoň 1,5 m • Rozhodca si musí dezinfikovať ruky pred aj po výbere loptičiek POČAS ZÁPASU: • Pri vstupe do kurtu rozhodcovia vstupujú pred hráčmi • Rozhodca vykoná žrebovanie pred rozhodcovským stolíkom, pričom hráči zostanú stáť na svojich stranách vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od rozhodcu. • Počas procedúr prezentácie zápasu musia rozhodcovia a hráči stále dodržiavať primeranú vzdialenosť aspoň 1,5 m • Rozhodcovia a hráči si nesmú podávať ruky. • Hráči nesmú používať vlastné uteráky na utieranie stola. V prípade potreby vyčistenia stola, hráči požiadajú o to rozhodcu. • Zákaz dýchania na loptičku. • Zákaz utierania si ruky o povrch stola. • Počas zápasu si hráči nebudú meniť strany stola. PO SKONČENÍ ZÁPASU (STRETNUTIA): • Rozhodcovia a hráči si nesmú podať ruky. • Rozhodcovia po každom zápase vydezinfikujú stôl a po skončení ( zápasu) aj priestor rozhodcov a priestor pre hráčov a trénera.