MAJSTROVSTVÁ SR MUŽOV A ŽIEN 2021

Usporiadateľ:
Slovenský stolnotenisový zväz
Dátum:
27.8. – 29.8. 2021 / piatok, sobota, nedeľa/
Miesto:
NSTC - stolnotenisová hala, Černockého 6, Bratislava
Predseda organizačného výboru:
Ing. Anton Hamran
Riaditeľ súťaže:
Mgr. Bc. Ivica Hatalová
Organizačný pracovník:
Ing. Tomáš Šereda
Ekonóm:
Ing. Jakub Suchý
Hlavný rozhodca:
Ing. Jaroslav Freund
Zástupca hlavného rozhodcu:
Stanislav Sládkovič
Zástupca hlavného rozhodcu:
Ing. Jaroslav Zliechovec
Lekár:
zabezpečí organizátor
Prihlášky:
Prihlasuje sa priamo cez https://trn.sstz.sk/ najneskôr do 23.8.2021. Do kvalifikácie M SR sa musia prihlásiť všetci hráči a hráčky. Prvých 16 hráčov a 8 hráčok podľa rebríčku k 1.7.2021 postupuje priamo do hlavnej súťaže M SR.
Štartovné:
Za dvojhru mužov a žien je 10 € za hráča a hráčku resp. 15 € za hráča a hráčku, ktorí budú hrať kvalifikáciu . Štartovné je potrebné uhradiť: - prevodom na číslo účtu SSTZ: SK19 0900 0000 0051 6560 2547 s označením platcu najneskôr do 23.8.2021 - v hotovosti najneskôr pri prezentácii - 27.8. do 12:30 hod. V kategórii U21 štartovné nie je.
Žrebovanie:
Vyžrebovanie U21 - 26.8.2021 o 15,00h. Vyžrebovanie kvalifikácie mužov a žien - 27.8.2021 o 12:30h. Vyžrebovanie hlavnej súťaže - 27.8.2021 o po ukončení kvalifikácie.
Ubytovanie:
Z dôvodu rekonštrukcie haly SSTZ a ubytovacích priestorov – nezabezpečuje SSTZ ubytovanie. Na základe predloženého dokladu o zaplatení, prispeje SSTZ v maximálnej sume 25,EUR/osoba/noc. Týka sa to hráčov, ktorí na postúpia do semifinále dvojhry U21 (z piatka na sobotu) a hráčom, ktorí postúpia do semifinále dvojhry a štvorhry mužov a žien (zo soboty na nedeľu).
Stravovanie:
Poskytne usporiadateľ počas celých M SR U21 a na druhý a tretí deň M SR pre hráčov a hráčky hrajúcich v tieto dni.
Úhrada:
Usporiadateľ vyplatí odmenu a cestovné rozhodcom v zmysle platných smerníc
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku a podľa ustanovení tohto rozpisu. Všetci účastníci sa musia riadiť COVID protokolom, ktorý bude zverejnený 10 dni pred M SR, podľa aktuálnej epidemickej situácie.
Súťaže:
1. Dvojhra mužov 2. Štvorhra mužov 3. Dvojhra žien 4. Štvorhra žien 5. Zmiešaná štvorhra 6. U21 – dvojhra mužov 7. U21 – dvojhra žien
Systém súťaže:
kvalifikácia:
skupinový, počet skupín a počet postupujúcich zo skupín určí hlavný rozhodca (prípadnú baráž) podľa počtu prihlásených hráčov . Všetky zápasy skupinách sa hrajú na 3 víťazné sety z piatich. Z prvého stupňa postupuje do druhého stupňa 16 hráčov.
U21 - 1.stupeň:
skupinový (8 skupín po 3 hráčoch na 3 víťazné sety z 5) do druhého stupňa postupuje len víťaz skupiny.
U21 - 2.stupeň:
vyraďovací (3 víťazné sety z 5), dňa 27.8.2021 sa odohrá sa len 1.kolo
Hlavná súťaž (28.8.-29.8.2021):
hlavná súťaž – vyraďovací systém, priamo nasadených 16 mužov a 8 žien + 16 postupujúcich z kvalifikácie, všetky zápasy sa hrajú na štyri víťazné sety zo siedmich
U21 - 28.8.2021:
Semifinále a finále
Štvorhry:
Do štvorhry sa môže nahlásiť len hráč alebo hráčka, ktorý je nasadený priamo do druhého stupňa alebo postúpil do druhého stupňa súťaži. Celá súťaž sa hrá vyraďovacím systémom na tri víťazné sety z piatich. V kategórii U21 sa štvorhry nehrajú.
Právo štartu - muži:
Hráči podľa rebríčka SR vydanému k 1.7.2021 umiestnení do 200. miesta v rebríčku - hráči ktorí sú nominovaní SSTZ - hráči hrajúci (na súpiske v základe družstva) piatu a vyššiu nemeckú ligu, štvrtú a vyššiu francúzsku ligu a druhú alebo vyššiu ligu v ostatných štátoch Európy (hráč musí pri prezentácii ukázať fotokópiu súpisky) - hráči, ktorí majú právo štartu na M SR mužov do 21 rokov - všetci hráči musia mať vyrovnané záväzky voči SSTZ
Právo štartu - ženy:
Bez obmedzenia.
Právo štartu - U21 :
Štartuje prvých 24 hráčov a 24 hráčok podľa rebríčkového postavenia k 1.7.2021. Náhradníci podľa rebríčka U21 k 1.7.2021, v prípade nenaplnenia počtu 24 hráčov, budú mať právo štartu hráči ďalší podľa rebríčka dorastu k 1.7.2021. Za U21 budú môcť nastúpiť hráči od roku narodenia 2000 a mladší.
Časový rozpis:
27.8.2021 8:00 - 8:30 - prezentácia U21 8:30 – 12:30 - prezentácia všetkých hráčov a hráčok (kvalifikácie aj hl. súťaže) v kancelárii ekonóma SSTZ, vyžrebovanie kvalifikácie sa bude konať hneď po ukončení prezentácie. 9:00 – 12:30 - 1.stupeň U21 + 1.kolo. 13:30 - začiatok kvalifikácie mužov a žien. 28.8.2021 - nahlásenie štvorhier a zmieš. štvorhier do 10:00 u hl. rozhodcu. 9:15 – otvorenie M SR 9:30 - hlavná súťaž M SR po semifinále dvojhier a štvorhier mužov a žien a zmiešaná štvorhra vrátane finále, U21 semifinále a finále. 29.8.2021 pokračovanie súťaží od 9,30 – podľa časového plánu (v prílohe)
Loptičky:
Butterfly S40+
Rozhodcovia:
Deleguje komisia rozhodcov SSTZ. Rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hl. rozhodca
Tituly:
Víťazi jednotlivých kategórií získavajú titul majster Slovenska. Hráči umiestnení na 1. – 3. mieste dostanú diplomy a medaily a vo dvojhrách aj poháre.
Odmeny:
Dvojhra mužov a žien: 1.miesto: 350,-€, 2.miesto: 200,-€, 3.miesto 2x: 100,€, štvorhra mužov a žien - 1.miesto: 200,€, 2.miesto: 100,-€, zmiešaná štvorhra - 1.miesto: 200,€, 2.miesto: 100,-€
Námietky:
Podávajú sa v zmysle „súboru predpisov SSTZ“
Tituly obhajujú:
Dvojhra mužov: Ľubomír Pištej dvojhra žien: Eva Jurková štvorhra mužov: Gumáň - Zelinka štvorhra žien: Puchovanová - Kukuľková miešaná štvorhra: Pištej - Kukuľková