Slovenský pohár mužov 68. ročník Medzinárodného stolnotenisového turnaja „ o Pohár Duklianskych hrdinov “

Slovenský pohár mužov 68. ročník Medzinárodného stolnotenisového turnaja „ o Pohár Duklianskych hrdinov “:
OBLASTNÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ PREŠOV MESTO PREŠOV SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ Slovenský pohár mužov 68. ročník Medzinárodného stolnotenisového turnaja „ o Pohár Duklianskych hrdinov “ PROPOZÍCIE 1. Kategória Muži 2. Dátum konania 10.9.2022 ( sobota ) o 9.00 hod. 3. Usporiadateľ Z poverenia SSTZ, Oblastný stolnotenisový zväz v Prešove 4. Adresa hracej miestnosti telocvičňa Základnej školy, Sibírska 42, Prešov - sídl. Sekčov 5. Riaditeľ turnaja Vladimír Martaus, predseda ObSTZ Prešov 6. Hlavný rozhodca Miroslav Gábor 7. Zástupca hl. rozhodcu Marián Malek - obsluha počítača, Vendelín Balčák - org. pracovník 8. Prihlášky doručiť do (dátum, hodina, spôsob) do 8.9. 2022 do 24.00 hod. na stránku: www.tr.sstz.sk /registrácia na turnaj/ 9. Informácie mobil: 0905 423 307 p. Marián Malek email: m.mamale@gmail.com 10 Zverejnenie výsledkov www.sstz.sk po ukončení turnaja 11 Súťažný vklad 10 € za hráča 12 Stravovanie Bufet nebude zabezpečený (stravovanie vo vlastnej réžii) 13 Ubytovanie individuálne 14 Predpis hrá sa podľa pravidiel st.tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SP a týchto propozícií 15 Súťaže dvojhra mužov 16 Systém súťaže 1. stupeň skupinový, 2. Stupeň K.O. (všetko na tri víťazné sety z piatich) 17 Podmienky štartu turnaja sa môžu zúčastniť všetci v termíne prihlásení registrovaní hráči v SSTZ 18 Rozhodcovia budú určení hlavným rozhodcom z radov hráčov 19 Časový rozpis 7.30 - 8.30 hod. prezentácia 9.00 - 9.15 slávnostné otvorenie - začiatok súťaže 20 Loptičky a stoly *** plastové biele schválené ITTF, stoly zn. JOOLA schválené ITTF (zelené) 21 Ceny 1.miesto: 150 € 2.miesto: 100 € 3.miesto: 2x50 € + športové ceny, diplomy 22 Protesty podávajú sa v zmysle súťažného poriadku hlavnému rozhodcovi ihneď po ukončení predmetného stretnutia s vkladom 10 € 23 Iné ustanovenia 1) Turnaj je súčasťou Slovenského pohára mužov 2) Turnaj nie je poistený, hráči štartujú na vlastné zdravotné riziko a zodpovednosť 3) Usporiadateľ si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny v propozíciách Miroslav Gábor, v. r. Vladimír Martaus, v. r. hlavný rozhodca riaditeľ turnaja