SP mužov - memoriál F. Karandyšovského

Dátum:
11.9.2021 (sobota)
Kategória:
Muži a ženy
Usporiadateľ:
Z poverenia SSTZ stolnotenisový klub ŠKST Humenné
Adresa hracej miestnosti:
Mestská športová hala, Chemlonská 7, Humenné
Riaditeľ turnaja:
JUDr. Daniel Fink
Hlavný rozhodca:
Ing. Anton Pavlotty
Zástupca hlavného rozhodcu:
Ing. Alžbeta Černigová, Laura Vištanová, Erik Hajduk
Organizačný pracovník (meno, tel. kontakt):
Peter Novák, 0905 820 847
Prihlášky doručiť do (dátum, hodina):
9.9.2021, 22:00h na link: https://trn.sstz.sk/turnaj/sp-muzov-memorial-f-karandysovskeho/registration Zahraniční hráči a hráčky do 9.9.2021, 22:00h na e-mail: a.pavlotty@gmail.com
Žrebovanie (čas a miestnosť):
V deň turnaja, športová hala
Vklad:
10,- € hráč/hráčka za všetky kategórie
Stravovanie:
100m od haly OC Kaufland
Ubytovanie :
Individuálne: hotel ALIBABA, hotel KARPATIA, penzión PROXIMA
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného predpisu SP mužov a týchto propozícii
Súťaže:
Dvojhra mužov a žien, štvorhra mužov a žien, zmiešaná štvorhra
Podmienky štaru:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom. Hráči s cudzou príslušnosťou musia v prihláške uviesť poradie v ITTF/ETTU a/alebo v národnom zväzovom rebríčku
Rozhodcovia:
Z radov hráčov určí hlavný rozhodca, vždy porazený hráč. Od štvrťfinále - delegovaní licencovaní rozhodcovia
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7:30 do 8:30h
Loptičky:
JOOLA Flash *** 40+ (biele)
Ceny:
www.sksthe.sk
Sťažnosti, protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Upozornenie:
Počas celého turnaja je povinné dodržiavať nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19 !!!
Iné:
Podrobnejšie informácie o turnaji nájdete na stránke: www.sksthe.sk