SP MUŽOV - MILDEHO MEMORIÁL, RUŽOMBEROK

Usporiadateľ:
Z poverenia SSTZ Bratislava, klub stolného tenisu ŠKST Ružomberok
Dátum:
sobota 4.9.2021
Miesto:
Basketbalová hala KONIAREŇ Ružomberok Poľná ulica 49 , 03401 Ružomberok
Riaditeľ súťaže:
Roman Cibulka
Hlavný rozhodca:
Michaela Bystričanová
Zástupca hlavného rozhodcu:
Ing. Peter Dittrych, Timotej Buroš
Organizačný pracovník:
M. Uličný ,D. Darmoš
Zdravotná služba:
MUDr. Július Stančok
Prihlášky do družstiev:
Menovité prihlášky do súťaže družstiev zašlú kluby písomne, e-mailom alebo telefonicky do piatka 3.9.2021 do 17.00 hod, ostatné súťaže na mieste
Informácie:
Timotej Buroš tel. 0908075071, stburos@gmail.com
Informácie:
Matej Uličný 0905464074 uckomm@gmail.com
Náklady:
Kluby štartujú na vlastné náklady
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, Súboru predpisov a ustanovení tohto rozpisu
Súťaže:
1. Dvojhra mužov (môžu hrať aj ženy) 2. Družstvá mužov (môžu byť aj miešané muž + žena) o putovný pohár primátora
Systém súťaže:
Jednotlivci prvý stupeň v skupinách, druhý stupeň KO na tri víťazné sety z piatich. Prvých 8 hráčov turnajového (aj zahraniční účastníci) rebríčka nastúpi až v druhom stupni súťaže. Dvojčlenné družstvá Davis cup KO na dva víťazné zápasy (môže byť muž + žena)
Hracie podmienky:
15x stôl Butterfly, Loptičky XUSHAOFA
Vklady:
15,EUR za hráča/hráčku za celý turnaj
Rozhodcovia:
Vždy porazený hráč, určí hlavný rozhodca
Časový rozpis:
4.9. do 8:30 – prezentácia 8:45 – slávnostné otvorenie 9:00 – súťaže družstiev 12:00 – súťaže jednotlivcov 19:00 – predpokladaný záver
Ceny:
jednotlivci muži 1. 400.- Euro + posteľná súprava pre 2 osoby 2. 250 Euro + posteľná súprava pre 2 osoby 3. 2 x 150 Euro + paplón družstvá muži 1. 2x posteľná súprava+ plachty (pre 2 osoby) 2. 2x posteľná súprava (pre 2 osoby) 3. 2x paplón (pre 2 osoby) O tretie miesto sa nehrá
Upozornenie::
Počas celého turnaja je povinné dodržiavať nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19 !!!