SP mužov - O Pohár Duklianskych hrdinov, Prešov

SP mužov:
67. ročník o Pohár Duklianskych hrdinov.
Dátum konania:
18.9.2021 ( sobota ) o 9.15 hod.
Usporiadateľ :
Z poverenia SSTZ, Oblastný stolnotenisový zväz v Prešove
Adresa hracej miestnosti :
telocvičňa Základnej školy, Sibírska 42, Prešov - sídl. Sekčov
Riaditeľ turnaja :
Vladimír Martaus, predseda ObSTZ Prešov
Hlavný rozhodca:
Miroslav Gábor
Zástupca hl. rozhodcu :
Mgr. Marián Malek - obsluha počítača, Vendelín Balčák - org. pracovník
Prihlášky doručiť do (dátum, hodina, spôsob) :
Prihlášky do 16.9. 2021 do 24.00 hod. e-mailom na adresu: m.mamale@gmail.com alebo priamo SSTZ-TURNAJE / Registrácia na turnaj
Informácie :
mobil: 0905 423 307 Mgr. Marián Málek
Zverejnenie výsledkov:
www.sstz.sk po ukončení turnaja
Súťažný vklad :
10 € za hráča
Stravovanie :
z dôvodu opatrení k pandémii COVID 19 nebude bufet zabezpečený
Ubytovanie :
individuálne
Predpis:
hrá sa podľa pravidiel st.tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SP a týchto propozícií
Súťaže:
dvojhra mužov
Systém súťaže:
1. stupeň skupinový, 2. Stupeň K.O. (všetko na tri víťazné sety z piatich)
Podmienky štartu :
turnaja sa môžu zúčastniť všetci v termíne prihlásení registrovaní hráči
Rozhodcovia :
budú určení hlavným rozhodcom z radov hráčov
Časový rozpis :
7.30 - 8.30 hod. prezentácia 9.00 - 9.15 slávnostné otvorenie - začiatok súťaže
Loptičky a stoly:
XUSHAOFA*** plastové biele, stoly zn. JOOLA (zelené)
Ceny :
1.miesto: 150 € 2.miesto: 100 € 3.miesto: 2x50 € športové ceny, diplomy
Protesty :
podávajú sa v zmysle súťažného poriadku hlavnému rozhodcovi ihneď po ukončení predmetného stretnutia s vkladom 10 €
Iné ustanovenia :
1) Turnaj je súčasťou Slovenského pohára mužov 2) Turnaj nie je poistený, hráči štartujú na vlastné zdravotné riziko a zodpovednosť 3) Usporiadateľ si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny v propozíciách 4) Počas celého turnaja je povinné dodržiavať nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19 !!!