SPM U21 ŠKST RUŽOMBEROK

Kategória:
Dvojhra Muži a dvojhra ženy do 21 rokov
Dátum:
6.2.2022 (nedeľa) 9:00
Usporiadateľ:
Z poverenia SSTZ stolnotenisový klub ŠKST Ružomberok
Adresa hracej miestnosti:
Hala ŠKST Ružomberok, Žilinská Cesta 23, Ružomberok
Riaditeľ turnaja:
Roman CIBULKA
Hlavný rozhodca + zástupca hl. rozhodcu:
Timotej BUROŠ, Michaela BYSTRIČANOVÁ
Odhlášky hráčov + informácie:
TIMOTEJ BUROŠ stburos@gmail.com 0908 075 071
Prihlášky doručiť do (dátum, hodina) :
3.2.2022 17:00 cez https://trn.sstz.sk/turnaj/spm-u21-skst-ruzomberok/registration
Organizačný pracovník + informácie:
Matej ULIČNÝ 0905464074 uckomm@gmail.com
Prezentácia:
6.2.2022 7:30 - 8:30
Vklad:
10€ / hráč
Podmienky štartu:
Turnaje sú prístupné všetkým registrovaným hráčom príslušnej vekovej kategórie nasledovne: Všetci registrovaní hráči a hráčky nar. od 1.1.2001 do 31.12.2002 a tiež prvých 32 hráčov a hráčok aktuálneho rebríčka juniorov a prvých 12 hráčov a hráčok aktuálneho rebríčka kadetov. Turnaj sa uskutočňuje v režime OP! Hráči do 18 rokov môžu nastúpiť v režime OTP.
Pravidlá:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu SPM a týchto propozícií
Stravovanie + Ubytovanie:
Bufet pri vchode, TESCO v blízkosti areálu, Penzión BLESK, Hotel Áčko
Rozhodcovia:
Hlavný a zástupca + koordinátori rozhodcovia
Ceny:
Poháre + diplomy
Loptičky + stoly:
XUSHAOFA ☆☆☆ 40+, 6 stolov BUTTERFLY
Protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Upozornenie:
Počas celého turnaja je povinné dodržiavať nariadenia hlavného hygienika SR k pandémii COVID19! Vo vnútorných priestoroch haly je povinné prekrytie horných dýchacích ciest (okrem hráčov počas zápasov).